Върни се горе

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1391 НА КОМИСИЯТА от 13 август 2015 година
За изменение на Регламент (ЕО) № 1200/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките
PDF файл, 413,1 KB, качен на 13.08.2015

pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 715/2014 НА КОМИСИЯТА
За изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на списъка на характеристиките, който следва да бъде съставен за изследванията на структурата на земеделските стопанства през 2016 г.)
PDF файл, 349,3 KB, качен на 28.06.2014

pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1200/2009 НА КОМИСИЯТА
За прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките
PDF файл, 1,2 MB, качен на 15.12.2009

pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1166/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
Относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи
PDF файл, 159,1 KB, качен на 01.12.2008

pdf document