Върни се горе

За потребителите на агростатистика

Анкети

Анкета за потребителите на земеделска статистика  - анкетна карта за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел Агростатистика към Главна дирекция Земеделие и регионална политика.

Документи

Справочник, календар и резултати

Агростатистически справочник 2000-2016
RAR файл, 6,1 MB, качен на 16.02.2016

rar document

Агростатистически справочник 2000-2015 (pdf)
PDF файл, 8,6 MB, качен на 16.02.2016

pdf document

Агростатистически справочник 2000-2015
RAR файл, 11,4 MB, качен на 16.02.2016

rar document

Агростатистически справочник 2000-2014 (pdf)
PDF файл, 5,8 MB, качен на 11.03.2016

pdf document

Агростатистически справочник 2000-2014
RAR файл, 11,4 MB, качен на 11.03.2016

rar document

Агростатистика – резултати 2015
PDF файл, 1,7 MB, качен на 17.10.2016

pdf document

Агростатистика – резултати 2015 (Ексел)
XLSX файл, 325,9 KB, качен на 17.10.2016

xlsx document

Агростатистика – резултати 2014
PDF файл, 1,1 MB, качен на 12.10.2015

pdf document

Агростатистика – резултати 2014 (Ексел)
XLSX файл, 237,0 KB, качен на 12.10.2015

xlsx document

Агростатистика – резултати 2013
PDF файл, 1,2 MB, качен на 13.01.2015

pdf document

Агростатистика – резултати 2013 (Ексел)
XLSX файл, 193,3 KB, качен на 13.01.2015

xlsx document

Полезни връзки

Източници на статистически данни