Върни се горе

Постановление №8 от 23 януари 2014 и ПМС №205 от 26 септември 2017
За допълнение на ПМС №343 от 2011 г. за определяне размера от частта на продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179 ал. 1 от Закона за горите
PDF файл, 175,2 KB, качен на 30.09.2017

pdf document

Заповед РД 49-4 от 07.01.2014 г.
Относно пашата на селскостопански животни в горските територии
PDF файл, 101,8 KB, качен на 07.01.2014

pdf document

Постановление № 343 от 15 декември 2011 г.
За определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
PDF файл, 36,9 KB, качен на 17.01.2013

pdf document