Върни се горе

Документация за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на зала 112 (червен салон) като център за съхранение на база данни“, публикувано на 28.10.2016 г. (Процедура 148)

Договор, публикувано на 28.03.2017 г.
DOCX файл, 47,7 KB, качен на 28.03.2017

docx document

Оценка 1
XLS файл, 41,0 KB, качен на 05.01.2017

xls document

Оценка 2
XLS файл, 41,0 KB, качен на 05.01.2017

xls document

Протокол 1
DOC файл, 83,0 KB, качен на 25.11.2016

doc document

Решение за класиране
DOC файл, 146,5 KB, качен на 29.12.2016

doc document

Протокол 3
DOC файл, 74,0 KB, качен на 22.12.2016

doc document

Протокол 2
DOC файл, 97,5 KB, качен на 16.12.2016

doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти
DOC файл, 79,0 KB, качен на 19.12.2016

doc document

Отговор 2
DOC файл, 119,5 KB, качен на 21.11.2016

doc document

Отговор 1
DOC файл, 119,0 KB, качен на 17.11.2016

doc document

Документация
DOCX файл, 210,9 KB, качен на 29.11.2016

docx document

Обявление
PDF файл, 241,0 KB, качен на 28.10.2016

pdf document

Решение за откриване
DOC файл, 133,5 KB, качен на 21.10.2016

doc document

Решение
PDF файл, 87,5 KB, качен на 21.10.2016

pdf document

Техническа спецификация
PDF файл, 456,7 KB, качен на 29.10.2016

pdf document

Челен лист
DOCX файл, 34,3 KB, качен на 29.10.2016

docx document

Документация за обществена поръчка с предмет:„Пряко договаряне с предмет: Гаранционна поддръжка на автомобили марка Мазда, Тойота и Фолксваген", публикувано на 18.10.2016 г. (Процедура 147)

Двустранен протокол - Фолксваген
PDF файл, 281,9 KB, качен на 25.10.2016

pdf document

Двустранен протокол - Мазда
PDF файл, 280,7 KB, качен на 25.10.2016

pdf document

Двустранен протокол -Тойота
PDF файл, 284,2 KB, качен на 25.10.2016

pdf document

Доклад
DOC файл, 108,0 KB, качен на 02.11.2016

doc document

Решение за класиране
DOC файл, 124,0 KB, качен на 02.11.2016

doc document

Решение
PDF файл, 132,6 KB, качен на 11.10.2016

pdf document

РЕШЕНИЕ за откриване
DOC файл, 133,0 KB, качен на 11.10.2016

doc document

Покана - ТМ Ауто
DOCX файл, 72,0 KB, качен на 11.10.2016

docx document

Покана - Стар Моторс
DOCX файл, 71,9 KB, качен на 11.10.2016

docx document

Покана - Порше Интер Ауто
DOCX файл, 72,4 KB, качен на 11.10.2016

docx document

Покана - Порше БГ
DOCX файл, 72,5 KB, качен на 11.10.2016

docx document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Последваща оценка (ex-post) на ПРСР (2007 - 2013 г.)“, публикувано на 13.10.2016 г. (Процедура 146)

Решение за прекратяване
PDF файл, 178,7 KB, качен на 13.01.2017

pdf document

Съобщение жалба
DOC файл, 117,5 KB, качен на 31.10.2016

doc document

Информация обжалване
PDF файл, 71,9 KB, качен на 31.10.2016

pdf document

Отговор 1
DOC файл, 146,0 KB, качен на 24.10.2016

doc document

Обявление
PDF файл, 386,0 KB, качен на 13.10.2016

pdf document

Решение за откриване
PDF файл, 133,3 KB, качен на 13.10.2016

pdf document

Решение за откриване
DOC файл, 132,5 KB, качен на 13.10.2016

doc document

Документация
DOCX файл, 234,4 KB, качен на 13.10.2016

docx document

Техническа спецификация
DOC файл, 143,0 KB, качен на 13.10.2016

doc document

Документация за обществена поръчка с предмет: Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, обособена в две позиции, публикувано на 10.10.2016 г. (Процедура 145)

Договор, публикувано на 07.04.2017 г.
PDF файл, 240,0 KB, качен на 07.04.2017

pdf document

Протокол 2
DOC файл, 210,0 KB, качен на 28.12.2016

doc document

Доклад на комисията
DOC файл, 141,5 KB, качен на 06.01.2017

doc document

Решение за класиране
DOC файл, 157,5 KB, качен на 06.01.2017

doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти
DOC файл, 77,0 KB, качен на 30.11.2016

doc document

Протокол 1
PDF файл, 103,0 KB, качен на 09.11.2016

pdf document

Обявление
PDF файл, 345,3 KB, качен на 10.10.2016

pdf document

Решение
PDF файл, 122,6 KB, качен на 10.10.2016

pdf document

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
DOCX файл, 220,3 KB, качен на 10.10.2016

docx document

Решение за откриване
DOC файл, 135,5 KB, качен на 10.10.2016

doc document

Техническа спецификация
DOC файл, 307,5 KB, качен на 10.10.2016

doc document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване цялостната организация, подготовката и осъществяване участието на Република България на Международното изложение за селско стопанство, хранителна промишленост и градинарство „Зелена седмица 2017“ в Берлин, Федерална република Германия“, публикувано на 28.09.2016 г. (Процедура 144)

Договор
DOC файл, 81,0 KB, качен на 23.12.2016

doc document

Приложения към договора
PDF файл, 1,5 MB, качен на 08.12.2016

pdf document

Решение за класиране
DOC файл, 142,5 KB, качен на 29.11.2016

doc document

Писмо класиране
DOC файл, 123,5 KB, качен на 29.11.2016

doc document

Доклад на комисията
DOC файл, 136,0 KB, качен на 29.11.2016

doc document

Протокол 1
DOC файл, 78,0 KB, качен на 26.10.2016

doc document

Протокол 2
DOC файл, 76,5 KB, качен на 27.10.2016

doc document

Протокол 3
DOC файл, 64,5 KB, качен на 02.11.2016

doc document

Обявление
PDF файл, 326,0 KB, качен на 28.09.2016

pdf document

Регистрация в ССИ
PDF файл, 21,2 KB, качен на 20.09.2016

pdf document

Решение за откриване
DOC файл, 133,5 KB, качен на 28.09.2016

doc document

Решение
PDF файл, 143,3 KB, качен на 28.09.2016

pdf document

Изисквания и указания
DOCX файл, 61,9 KB, качен на 20.10.2016

docx document

Образец 1
DOCX файл, 17,6 KB, качен на 20.10.2016

docx document

Образец 2
DOCX файл, 55,7 KB, качен на 20.10.2016

docx document

Образец 3
DOCX файл, 20,4 KB, качен на 20.10.2016

docx document

Образец 4
DOCX файл, 15,3 KB, качен на 20.10.2016

docx document

Образец 5
DOCX файл, 14,9 KB, качен на 20.10.2016

docx document

Образец 6
DOCX файл, 14,8 KB, качен на 20.10.2016

docx document

Образец 7
DOCX файл, 15,1 KB, качен на 20.10.2016

docx document

Образец 8 договор
DOC файл, 80,5 KB, качен на 20.10.2016

doc document

Образец 9
DOCX файл, 16,8 KB, качен на 20.10.2016

docx document

Образец 10
DOCX файл, 19,0 KB, качен на 20.10.2016

docx document

Техническо задание 11
PDF файл, 194,7 KB, качен на 20.10.2016

pdf document

Методика за оценка 12
PDF файл, 122,6 KB, качен на 20.10.2016

pdf document

Схема на залата 13
PDF файл, 1,1 MB, качен на 20.10.2016

pdf document

Челен лист
DOC файл, 62,0 KB, качен на 20.10.2016

doc document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво", публикувано на 23.08.2016 г. (Процедура 143)

Договор за услуга, публикувано на 28.03.2017 г.
DOCX файл, 43,8 KB, качен на 28.03.2017

docx document

Доклад на комисията
DOC файл, 99,0 KB, качен на 10.02.2017

doc document

Писмо класиране
DOC файл, 121,0 KB, качен на 10.02.2017

doc document

РЕШЕНИЕ за класиране
DOC файл, 149,5 KB, качен на 10.02.2017

doc document

Протокол 3
DOC файл, 69,0 KB, качен на 29.11.2016

doc document

Протокол 2
DOC файл, 124,5 KB, качен на 31.10.2016

doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти
DOC файл, 78,0 KB, качен на 24.11.2016

doc document

Протокол 1 и Уведомително писмо
PDF файл, 229,9 KB, качен на 20.10.2016

pdf document

Техническа спецификация
PDF файл, 1,4 MB, качен на 29.08.2016

pdf document

Решение за откриване
DOC файл, 131,5 KB, качен на 18.08.2016

doc document

Решение АОП
PDF файл, 110,8 KB, качен на 19.08.2016

pdf document

Обявление АОП
PDF файл, 310,5 KB, качен на 22.08.2016

pdf document

Документация
DOCX файл, 236,7 KB, качен на 26.08.2016

docx document

Процедура „Пряко договаряне с определени лица” по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Изготвяне на проект на нормативен акт с работно заглавие „Кодекс за поземлените отношения“, публикувано на 09.08.2016 г. (Процедура 141)

Доклад
PDF файл, 85,4 KB, качен на 15.11.2016

pdf document

Договор
DOCX файл, 26,1 KB, качен на 09.11.2016

docx document

Приложение към договора
PDF файл, 1,0 MB, качен на 10.09.2016

pdf document

Анекс
PDF файл, 54,5 KB, качен на 15.11.2016

pdf document

Уведомително писмо за класирането
DOC файл, 121,5 KB, качен на 24.08.2016

doc document

Решение за класиране
DOC файл, 123,0 KB, качен на 24.08.2016

doc document

Доклад от работата на комисията
DOC файл, 110,0 KB, качен на 24.08.2016

doc document

Индивидуален протокол 1
DOC файл, 60,0 KB, качен на 17.08.2016

doc document

Индивидуален протокол 2
DOC файл, 59,5 KB, качен на 17.08.2016

doc document

Индивидуален протокол 3
DOC файл, 59,0 KB, качен на 17.08.2016

doc document

Документация - приложения
DOCX файл, 142,7 KB, качен на 10.08.2016

docx document

Покана
DOC файл, 165,0 KB, качен на 08.08.2016

doc document

Решение за откриване
DOC файл, 133,0 KB, качен на 08.08.2016

doc document

Решение форма АОП
PDF файл, 72,6 KB, качен на 08.08.2016

pdf document

Техническо спецификация
PDF файл, 246,0 KB, качен на 10.08.2016

pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на частично актуализиране на операционната среда в информационните системи ФРЗПК и регистър договори чрез преминаването им от MS - DOS към операционна система Windows“, обособена в две позиции, публикувано на 03.08.2016 г. (Процедура 140)

Позиция 1: ФРЗПК Позиция 2: Регистър договори (ФПЗ 2)

Договор
PDF файл, 285,3 KB, качен на 25.08.2016

pdf document

Приложение 1 към техническото задание
PDF файл, 1,3 MB, качен на 09.08.2016

pdf document

Приложение 2 към техническото задание
PDF файл, 1,3 MB, качен на 07.09.2016

pdf document

Техническо задание
PDF файл, 1,3 MB, качен на 09.07.2016

pdf document

Техническо предложение
PDF файл, 214,7 KB, качен на 23.06.2016

pdf document

Ценово предложение
PDF файл, 92,6 KB, качен на 23.06.2016

pdf document

Решение откриване
DOC файл, 133,0 KB, качен на 02.08.2016

doc document

Решение за откриване.pdf
PDF файл, 143,3 KB, качен на 02.08.2016

pdf document

Челен лист
DOCX файл, 35,1 KB, качен на 05.08.2016

docx document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна система на отдел „Агростатистика“, (вкл. лицензии) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016 г.”, публикувано на 25.07.2016 г. (Процедура 139)

Договор, публикувано на 28.03.2017 г.
PDF файл, 280,3 KB, качен на 28.03.2017

pdf document

Писмо класиране
DOC файл, 122,0 KB, качен на 10.02.2017

doc document

РЕШЕНИЕ за класиране
DOC файл, 157,5 KB, качен на 10.02.2017

doc document

Доклад от работата на комисията
DOC файл, 107,5 KB, качен на 10.02.2017

doc document

Протокол 3
DOC файл, 132,5 KB, качен на 05.10.2016

doc document

Протокол 2
DOC файл, 156,5 KB, качен на 26.09.2016

doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти
DOC файл, 80,0 KB, качен на 30.09.2016

doc document

Протокол 1
DOC файл, 113,0 KB, качен на 01.09.2016

doc document

Техническа спецификация
DOC файл, 1013,5 KB, качен на 19.05.2016

doc document

Обявление - ЕВ
PDF файл, 274,0 KB, качен на 23.07.2016

pdf document

Решение за откриване
DOC файл, 132,0 KB, качен на 20.07.2016

doc document

Решение за откриване
PDF файл, 153,3 KB, качен на 20.07.2016

pdf document

Обявление
PDF файл, 338,1 KB, качен на 25.07.2016

pdf document

Документация
DOCX файл, 233,1 KB, качен на 29.07.2016

docx document

Информации за приключило изпълнение на договор № РД 51-5/13.03.2017 г., сключен между МЗХГ и „ЕСРИ - България“ ООД
с предмет: „Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна система на отдел „Агростатистика“, (вкл. лицензии) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016 г.”
PDF файл, 201,7 KB, качен на 15.02.2019

pdf document

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ“ по обособени позиции, публикувано на 21.07.2016 г. (Процедура 138)

Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“ Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ, в това число специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност“

Договор, публикувано на 13.03.2017 г.
DOCX файл, 27,2 KB, качен на 13.03.2017

docx document

Протокол-преразглеждане-сайт
DOC файл, 110,0 KB, качен на 13.12.2016

doc document

Писмо до участниците-сайт
DOC файл, 123,5 KB, качен на 23.12.2016

doc document

Доклад на комисията-преразглеждане-сайт
DOC файл, 86,0 KB, качен на 23.12.2016

doc document

Решение за класиране-сайт
DOC файл, 144,5 KB, качен на 23.12.2016

doc document

Писмо до участниците и КЗК
DOC файл, 124,0 KB, качен на 28.11.2016

doc document

Решение за отмяна
DOC файл, 147,5 KB, качен на 28.11.2016

doc document

Обявление за невъзлагане на позиция № 1
PDF файл, 211,4 KB, качен на 10.11.2016

pdf document

Решение за класиране
DOC файл, 141,5 KB, качен на 08.11.2016

doc document

Доклад на комисията
DOC файл, 137,0 KB, качен на 08.11.2016

doc document

Писмо до участниците
DOC файл, 123,5 KB, качен на 08.11.2016

doc document

Протокол 1
DOC файл, 83,5 KB, качен на 29.09.2016

doc document

Протокол 2
DOC файл, 70,0 KB, качен на 10.10.2016

doc document

Протокол 3
DOC файл, 108,5 KB, качен на 25.10.2016

doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти
DOC файл, 91,0 KB, качен на 20.10.2016

doc document

Доклад
DOC файл, 84,0 KB, качен на 20.09.2016

doc document

Обявление за изменение
PDF файл, 144,6 KB, качен на 21.09.2016

pdf document

Информация за хода по обжалване
PDF файл, 67,8 KB, качен на 18.08.2016

pdf document

Доклад относно производство по обжалване
DOC файл, 123,5 KB, качен на 18.08.2016

doc document

Отговор 1
DOC файл, 120,0 KB, качен на 03.08.2016

doc document

Документация
DOCX файл, 216,3 KB, качен на 21.07.2016

docx document

Техническа спецификация
DOC файл, 215,0 KB, качен на 15.06.2016

doc document

Обявление
PDF файл, 356,0 KB, качен на 21.07.2016

pdf document

Решение
PDF файл, 123,3 KB, качен на 20.07.2016

pdf document

Решение за откриване
DOC файл, 134,5 KB, качен на 20.07.2016

doc document

Информации за приключило изпълнение на договор № РД 51-4/08.03.2017 год., сключен между МЗХ и „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД
с предмет : „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ“ по Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ“
PDF файл, 201,0 KB, качен на 15.02.2019

pdf document