Върни се горе

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина” - 2 обособени позиции, публикувано на 07.07.2017 (Процедура 159)

Съдържание на документацията
PDF файл, 42,2 KB, качен на 07.07.2017

pdf document

Доклад за откриване на процедурата
PDF файл, 91,4 KB, качен на 07.07.2017

pdf document

Покана до участниците по позиция №1
Обособена позиция № 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел”
PDF файл, 208,5 KB, качен на 07.07.2017

pdf document

Покана до участниците по позиция №2
Обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации”
PDF файл, 209,1 KB, качен на 07.07.2017

pdf document

Техническа спецификация - позиция №1
PDF файл, 178,9 KB, качен на 07.07.2017

pdf document

Техническа спецификация - позиция №2
PDF файл, 183,5 KB, качен на 07.07.2017

pdf document

Техническа оферта образец - позиция №1
DOC файл, 54,0 KB, качен на 07.07.2017

doc document

Техническа оферта образец - позиция №2
DOC файл, 56,0 KB, качен на 07.07.2017

doc document

Образец на ценова оферта по позиция 1
PDF файл, 68,6 KB, качен на 07.07.2017

pdf document

Образец на ценова оферта по позиция 2
PDF файл, 244,3 KB, качен на 07.07.2017

pdf document

Образец ЕЕДОП
DOCX файл, 56,1 KB, качен на 07.07.2017

docx document

Съобщение за отваряне на ценови оферти
PDF файл, 35,1 KB, качен на 21.07.2017

pdf document

Писмо до участниците
PDF файл, 43,3 KB, качен на 10.08.2017

pdf document

Решение за класиране
PDF файл, 73,7 KB, качен на 10.08.2017

pdf document

Доклад от работата на комисията
PDF файл, 93,8 KB, качен на 10.08.2017

pdf document

Протокол № 1
PDF файл, 1,8 MB, качен на 10.08.2017

pdf document

Протокол № 2
PDF файл, 195,4 KB, качен на 10.08.2017

pdf document

Договор и приложения по позиция 1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 18.09.2017

pdf document

Договор и приложения по позиция 2
PDF файл, 1,3 MB, качен на 18.09.2017

pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" - 2 обособени позиции, публикувано на 26.06.2017 (Процедура 158)

Начална страница и доклад за откриване
PDF файл, 94,1 KB, качен на 26.06.2017

pdf document

Покана позиция №1
Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)"
PDF файл, 107,2 KB, качен на 26.06.2017

pdf document

Покана позиция №2
Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки"
PDF файл, 102,2 KB, качен на 26.06.2017

pdf document

Техническа спецификация - позиция №1
XLSX файл, 11,8 KB, качен на 26.06.2017

xlsx document

Техническа спецификация - позиция №2
XLSX файл, 15,8 KB, качен на 26.06.2017

xlsx document

Техническа оферта образец - позиция №1
DOC файл, 51,5 KB, качен на 26.06.2017

doc document

Техническа оферта образец - позиция №2
DOC файл, 51,5 KB, качен на 26.06.2017

doc document

Ценова оферта - позиция №1
XLSX файл, 12,5 KB, качен на 26.06.2017

xlsx document

Ценова оферта - позиция №2
XLSX файл, 16,6 KB, качен на 26.06.2017

xlsx document

Проект на договор
DOCX файл, 57,4 KB, качен на 26.06.2017

docx document

Съобщение за отваряне на ценови оферти
PDF файл, 20,9 KB, качен на 24.07.2017

pdf document

Писмо до участниците и протокол № 1
PDF файл, 112,3 KB, качен на 12.07.2017

pdf document

Протокол 2
PDF файл, 167,8 KB, качен на 04.08.2017

pdf document

Решение за класиране
PDF файл, 71,8 KB, качен на 04.08.2017

pdf document

Доклад от работата на комисията
PDF файл, 99,9 KB, качен на 04.08.2017

pdf document

Писмо до участниците
PDF файл, 40,6 KB, качен на 04.08.2017

pdf document

Договор и приложения по позиция № 1
PDF файл, 405,5 KB, качен на 04.09.2017

pdf document

Договор и приложения по позиция № 2
PDF файл, 793,0 KB, качен на 04.09.2017

pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на информация за цени на продукти, стоки и услуги от аграрния сектор за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите, публикувано на 09.06.2017 (Процедура 157)

Документация
DOCX файл, 237,8 KB, качен на 09.06.2017

docx document

Обявление АОП
PDF файл, 295,3 KB, качен на 09.06.2017

pdf document

Приложения към техническа спецификация
XLSX файл, 18,7 KB, качен на 09.06.2017

xlsx document

Решение АОП
PDF файл, 112,6 KB, качен на 09.06.2017

pdf document

Решение за откриване
PDF файл, 41,2 KB, качен на 09.06.2017

pdf document

Съобщение за отваряне на ценови оферти
PDF файл, 26,0 KB, качен на 18.07.2017

pdf document

Протокол №2
PDF файл, 49,2 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Доклад на комисията
PDF файл, 64,2 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Решине за класиране
PDF файл, 43,9 KB, качен на 03.08.2017

pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 20.03.2017 (Процедура 153)

Решение за откриване
DOC файл, 131,5 KB, качен на 20.03.2017

doc document

Решение за откриване на процедура
PDF файл, 113,3 KB, качен на 20.03.2017

pdf document

Обявление
PDF файл, 416,1 KB, качен на 20.03.2017

pdf document

Обявление ТЕД
PDF файл, 218,1 KB, качен на 20.03.2017

pdf document

Документация
DOCX файл, 229,1 KB, качен на 20.03.2017

docx document

Разяснение
DOC файл, 126,0 KB, качен на 27.03.2017

doc document

Решение за изменение
DOC файл, 138,0 KB, качен на 04.04.2017

doc document

Протокол 1
PDF файл, 456,7 KB, качен на 16.05.2017

pdf document

Решение за прекратяване
PDF файл, 61,9 KB, качен на 23.06.2017

pdf document

Документация за участие в процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика“ – 2 обособени позиции, публикувано на 14.03.2017 (Процедура 155)

Договор за позиция № 2 и приложения, публикувано на 21.06.2017 г.
Позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“
PDF файл, 367,9 KB, качен на 21.06.2017

pdf document

Писмо класиране, публикувано на 13.04.2017 г.
DOC файл, 121,5 KB, качен на 13.04.2017

doc document

Протокол 1, публикувано на 13.04.2017 г.
DOCX файл, 28,1 KB, качен на 13.04.2017

docx document

Протокол 2, публикувано на 13.04.2017 г.
DOCX файл, 27,6 KB, качен на 13.04.2017

docx document

Покана за участие по позиция 1
Позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“
DOC файл, 156,0 KB, качен на 13.03.2017

doc document

Покана за участие по позиция 2
Позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“
DOC файл, 158,0 KB, качен на 13.03.2017

doc document

Доклад
DOC файл, 92,0 KB, качен на 13.03.2017

doc document

Челен лист
DOC файл, 119,0 KB, качен на 14.03.2017

doc document

Техническа спецификация-горива
DOC файл, 60,0 KB, качен на 14.03.2017

doc document

2а - Техническо предложение по Позиция 1
Позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“
DOCX файл, 28,2 KB, качен на 14.03.2017

docx document

2б - Техническо предложение по Позиция 2
Позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“
DOCX файл, 26,7 KB, качен на 14.03.2017

docx document

3а - Ценово предложение по Позиция 1
Позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“
DOC файл, 53,5 KB, качен на 14.03.2017

doc document

3б - Ценово предложение по Позиция 2
Позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“
DOC файл, 53,5 KB, качен на 14.03.2017

doc document

4а - Образец на договор по Позиция 1
Позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“
DOC файл, 114,0 KB, качен на 14.03.2017

doc document

4б - Образец на договор по Позиция 2
Позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“
DOC файл, 109,0 KB, качен на 14.03.2017

doc document

Документация за обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ“, публикувано на 14.03.2017 (Процедура 154)

Протокол 1, публикувано на 26.04.2017 г.
PDF файл, 96,5 KB, качен на 26.04.2017

pdf document

Протокол 2, публикувано на 26.04.2017 г.
PDF файл, 203,0 KB, качен на 26.04.2017

pdf document

Документация
DOCX файл, 204,4 KB, качен на 14.03.2017

docx document

Решение АОП
PDF файл, 117,1 KB, качен на 14.03.2017

pdf document

Решение за откриване
DOC файл, 132,0 KB, качен на 14.03.2017

doc document

Обявление
PDF файл, 315,3 KB, качен на 14.03.2017

pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хардуер” с две обособени позиции: Позиция 1: Закупуване, доставка, инсталация и настройка на blade сървърна конфигурация за нуждите на МЗХ. Позиция 2: Закупуване и доставка на мобилни устройства за GPS позициониране за нуждите на МЗХ и неговите структури, публикувано на 02.10.2015 г. (Процедура 119)

Договор позиция № 1 и приложения
PDF файл, 389,4 KB, качен на 06.11.2017

pdf document

Договор позиция № 2 и приложения
PDF файл, 839,4 KB, качен на 06.11.2017

pdf document

Писмо и решение за класиране
PDF файл, 94,1 KB, качен на 13.09.2017

pdf document

Съобщение за отваряне на ценови оферти
DOC файл, 75,5 KB, качен на 07.12.2015

doc document

Протокол 1
DOC файл, 97,0 KB, качен на 25.11.2015

doc document

Челен лист
DOC файл, 136,0 KB, качен на 02.10.2015

doc document

Обявление за обществена поръчка
PDF файл, 5,0 MB, качен на 02.10.2015

pdf document

Решение за откриване на поръчката
PDF файл, 761,8 KB, качен на 02.10.2015

pdf document

Съобщение
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 02.10.2015

docx document