Върни се горе

Фонд „Земеделие” одобри 840 заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и изплати по тях 35 365 143.12 лв. Заявленията за национални доплащания на площ са 643 на брой и в размер на 4 607 520.19 лв.

За кампания 2011 са подадени 87 793 заявления с искане за финансова помощ по СЕПП. От тях към 23 февруари 2012 г. фондът уважи 87 229 заявления, или 99.4% от общия брой. До момента общата оторизирана сума по схемата възлиза на над 682 411 000 лв.

По Схемата за национални доплащания на площ през кампания 2011 бяха подадени общо 68 448 заявления. Към 23 февруари т.г. оторизираните заявления достигнаха 68 049, които представляват 99.4% от общия брой. До момента по схемата ДФЗ е платил над 85 122 000 лв.

Сподели в: