Върни се горе

На 19 и 20 март 2012 г., заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров ще вземе участие в заседание на Съвета на министрите от Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел.

 

На заседанието министрите ще обменят опит във връзка с опростяването на Общата селскостопанска политика. Предвиждат се и дебати по предложенията за регламенти относно Общата политика в рибарството, Общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури и Европейския фонд за морско дело и рибарство, като част от пакета за реформа на Общата политика в рибарството.
Сподели в: