Върни се горе

Европейската комисия одобри 2 схеми на държавни помощи за участие в изложения - „Помощ за участие в изложения на коне (Национално изложение на коне от породата Хафлингер гр. Разлог, Национално изложение на Дунавска порода коне гр. София, Национално изложение на Българска тежковозна порода коне гр. Перник, Национално изложение на коне от породата Каракачански кон гр. Смолян, Национално изложение на коне от Чистокръвна английска порода гр. Балчик, Национално изложение на коне от породата Български рисист кон гр. Пазарджик”) и „Помощ за участие в изложение по овцевъдство (Регионално изложение по овцевъдство гр. Русе, Регионално изложение по овцевъдство гр. Стара Загора и отпечатване на каталог Мъжки разплодници и майки кочопроизводителки от породата Ил дьо Франс, наръчник Ветеринарно-профилактични мероприятия във фермата и наръчник на фермера Породата Ил дьо Франс в България”).

 

Бенефициенти на помощта са малки и средни предприятия в животновъдството (земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители), които развъждат чистопородни  животни под селекционен контрол на Асоциация на коневъдите в България (АКБ) и Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България (АИлФБ).

 

Помощите се предоставят посредством субсидирани услуги от (АКБ) и (АИлФБ) и не може да включват директни плащания на парични суми към земеделските производители.

 

Схемите предвиждат финансиране до 80% от таксата  за участие на животно в изложение и 100 % от разходите за отпечатване на каталог и наръчници.

 

Достъп до помощта имат онези животновъди, които спазват развъдната програма, а тя изисква чистопородно развъждане на породите коне и породата овце-Ил дьо Франс.

Като изискване за участие в изложенията на коне е регистрираният земеделски производител да притежава идентификационен документ (паспорт), а за изложенията по овцевъдство - зоотехнически сертификат или сертификат за произход, които доказват породната принадлежност на животните, независимо от това дали земеделският производител е член или не на асоциациите.

 

Участието в изложенията цели популяризиране постиженията и възможностите на породите коне и овце, показване на достиженията в селекцията, обогатяване на знанията и засилване на контактите в рамките на мероприятията. 

 

Помощите са с краен срок на приложение до 31.12.2013 г
Сподели в: