Върни се горе

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов връчиха заповеди за одобрените проекти за подпомагане на пострадалите от наводнението през февруари дребни стопани от общините Харманли и Любимец.  Събитието се проведе в читалището на село Бисер.

 

Проектите са за отглеждане на зеленчуци, орехи и животни, заяви министър Найденов. Подготвени са 12 проекта по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. За десет от тези проекта вече е издадена заповед за одобрение от Държавен фонд „Земеделие“, а за другите два, тя е в процес на издаване. Помощта по мярка 141 е до 7 500 евро и се изплаща ежегодно по 1 500 евро. Одобрените полупазарни стопанства след успешното приключване на проекти ще станат пазарни и ще могат да се издържат от земеделската си дейност, както и да осигурят допълнителни работни места в района като наемат временно или за постоянно работници.  

 

Националната служба за съвети в земеделието има готовност да изготви на вече одобрените стопанства и проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР. Чрез тези проекти те ще могат да закупят техника за обработка на почвата, да засадят нови овощни насаждения и да модернизират селскостопанските си постройки. Средната стойност на планираните проекти е около 10 000 лв. - 20 000 лв.

 

Земеделски производител

Местонахождение на стопанството

(Област, община, населено място)

Обща площ на стопанството

1

Павлина Станкова  Тенева 

С.Лешниково ,общ.Харманли , обл.Хасково

13,600

2

Сенан  Кадир  Ибрям

С.Шишманово ,общ.Харманли , обл.Хасково

14,080

3

Вълко  Димитров  Янков

С.Бисер

,общ.Харманли , обл.Хасково

11,685

4

Айше Мехмед Карасали

С.Шишманово ,общ.Харманли , обл.Хасково

14,216

5

Хайрие Хасан  Али

С.Шишманово ,общ.Харманли , обл.Хасково

14,499

6

Недялка Стамова  Иванова

С.Доситеево ,общ.Харманли , обл.Хасково

11,193

7

Емине  Мехмед  Юсеинчавуш

С.Шишманово ,общ.Харманли , обл.Хасково

18,483

8

Басрие  Хасан  Карасали

 

С.Шишманово ,общ.Харманли , обл.Хасково

12,686

9

Христо  Генев  Христов

С.Остър Камък ,общ.Харманли , обл.Хасково

11,025

10

Атанас  Димитров  Атанасов

С.Бисер, общ.Харманли , обл.Хасково

91,000

Сподели в: