Върни се горе

При съвместна проверка на транспортно средство, инспектори към Областна дирекция по безопасност на храните град Ловеч и представители Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи град Ловеч, е констатирано нерегламентирано транспортиране на 21 броя живи агнета и един коч.

 

Транспортното средство е без регистрация по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност (не може да се използва за транспорт на живи животни). Животните са без ветеринарномедицинско свидетелство и без ушни марки.

 

За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение. Животните са конфискувани и ще бъдат заклани в кланица. На добитото месо от животните ще се извършат лабораторни изследвания и в случай, че резултатите покажат липсата на риск за здравето на хората, месото ще бъде дарено на социални заведения.
Сподели в: