Върни се горе

Фитосанитарните инспектори към ОДБХ Варна възбраниха партида от 18 500 кг. картофи с произход Полша. Продукцията ще бъде върната към производителя поради липса на необходимите документи за движение на територията на ЕС.

 

На 27 февруари 2012 година е получен сигнал от Гранична полиция на ГКПП Кардам за влизане на пратка картофи с произход Полша. След проверка, фитосанитарните инспектори към ОДБХ Добрич установяват липса на необходимите документи за движение в ЕС. Цялата продукция е поставена под карантина в склад под контрола на ОДБХ Варна.

 

След справка с полските фитосанитарни власти се потвърди, че полският производител не е регистриран при тях и движението на партидата е нерегламентирано.  

 

Продукцията е запечатана от ОДБХ Варна и е върната на полския износител в склад под контрола на полските фитосанитарни власти, които ще предприемат мерки спрямо производителя за допускане на нерегламентираното движение на пратката в Полша и ЕС.

 

Българска агенция по безопасност на храните напомня на всички вносители и търговци, че при липса на необходимите документи за движение на картофи от Полша, пратките ще бъдат връщани или унищожавани, като всички разходи по предприетите мерки са за сметка на вносителите или търговците.

Необходими документи за движение на пратки с картофи от Полша:
1.    Предварително уведомление от полските фитосанитарни власти до ЦУ на БАБХ, отдел „Фитосанитарен контрол”;
2.    Документ издаден от Полските фитосанитарни власти за взети проби и резултат потвърждаващ отсъствието на Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus за всяка партида;
3.    Пломба на превозното средство - Превозните средства, с които се транспортират картофи от територията на Полша към други държави членки са официално запечатани от полските Служби по растително здраве и инспекция на семената.
Сподели в: