Върни се горе

За периода от 19 март до 06 май 2012 година включително, инспекторите към отделите “Контрол на храни” при съответната Областна дирекция по безопасност на храните извършиха 13 542 допълнителни проверки в цялата страна, извън официалния текущ контрол. Инспекторите осъществяваха засилен  контрол на заведения за обществено хранене и обекти за търговия с храни във връзка с религиозните празници Великден и Гергьовден.

 

По време на тематичните проверки са съставени 331 Акта за установяване на административно нарушение, 692 предписания за привеждане на обектите в съответствие с нормативната уредба. Възбранени или бракувани са 146 опаковки боя за яйца, 7 литра пиво, 7 304 яйца, 47 агнета, 4 500 козунака и 2 365 килограма други храни и хранителни продукти.

 

Най-често констатираните нарушения са свързани с неправилно съхранение на продуктите, нерегламентирано разширяване на асортимента в обектите, реализация на храни с изтекъл срок на годност, реализация в търговска мрежа на хранителни продукти с непълни документи за произход, както и нарушения на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

Сподели в: