Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Проект на доклад, проект на заповед за утвърждаване на документите, както и съобщение за обществено обсъждане на документите за прием на проекти вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество
по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ZIP файл, 173,0 KB, качен на 18.05.2018

zip document

Условия за изпълнение на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и приложенията към тях
ZIP файл, 202,3 KB, качен на 18.05.2018

zip document

Условия за кандидатстване по проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и приложенията към тях
ZIP файл, 524,1 KB, качен на 18.05.2018

zip document

Проект на доклад, проект на заповед за утвърждаване на документите, както и съобщение за обществено обсъждане на документите за прием на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ZIP файл, 173,0 KB, качен на 18.05.2018

zip document

Проект на обява за откриване на процедура за прием на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
DOCX файл, 25,0 KB, качен на 18.05.2018

docx document

Условия за изпълнение на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и приложенията към тях
ZIP файл, 183,5 KB, качен на 18.05.2018

zip document

Условия за кандидатстване по проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и приложенията към тях
ZIP файл, 476,4 KB, качен на 18.05.2018

zip document