Върни се горе

Удостоверенията по чл. 63, ал. 3 от Закона за марките и географските означения се предоставят в Патентно ведомство на РБ за издаване на Решение за ползвател на наименование за произход, съгл. чл. 63, aл.2 от ЗМГО.