Върни се горе

Полезна информация

Рубрика „Въпроси и отговори“ на Изпълнителната агенция на ЕС за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните CHAFEA

Информация и инструкции, касаещи подаване на предложения за кампания 2018 г.

Повече информация за политиката на ЕС, насочена към популяризиране на селскостопанските продукти

Информация за SPS-AGRI Promotion Seminar, насочен към европейските модел за качество на храните и стандарти за безопасност

Насоки за състезателната процедура
PDF файл, 492,8 KB, качен на 11.07.2016

pdf document

Кампания 2016

Законодателство

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от 23 април 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1144/2014
Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави
PDF файл, 342,0 KB, качен на 15.10.2015

pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври 2015 година за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014
Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави
PDF файл, 380,6 KB, качен на 13.10.2015

pdf document

Старо законодателство преди реформата
ZIP файл, 1,2 MB, качен на 14.06.2016

zip document