Върни се горе

В програмата за периода 2019-2023 г. е предложена мярка за популяризиране  на пазарите на трети държави, чиято основна цел е повишаване на конкурентоспособността и износа на качествени (със ЗНП, ЗГУ и сортови) и биологични български вина на пазарите на трети страни. Мярката обхваща дейности за информиране и популяризиране на качествени вина с цел повишаване на търсенето на целевите пазари.

Мярката е приложима за вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ), сортови вина без ЗГУ/ЗНП и сертифицирани биологични вина.