Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за отразяване на предложенията и становищата от проведената обществена консултация на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г.
за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България.
DOC файл, 41,0 KB, качен на 02.07.2019

doc document

Справка за постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
DOCX файл, 91,5 KB, качен на 03.05.2019

docx document