Върни се горе

Наредби

Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер,
за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица
RTF файл, 589,6 KB, качен на 10.10.2018

rtf document