Върни се горе

Наредби

Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г.
за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.
DOC файл, 207,0 KB, качен на 26.03.2018

doc document