Върни се горе

Атанас Добрев

Заместник-министър

Atanas-Dobrev-zam-ministar.png Атанас Добрев е роден на 18 септември 1975 г. Има магистърска степен по „Стопанско управление” от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

От 2002 до 2007 г. работи в Държавен фонд „Земеделие”, като е началник на няколко отдела в институцията, акредитирана да изпълнява функции на Агенция САПАРД и на Разплащателна агенция.

От 2007 до 2008 г. е съветник на председателя на Държавната агенция по горите и и. д. парламентарен секретар на агенцията.

През 2008 и 2009 г. е изпълнителен директор на Национален фонд „Българска гора”.

От 2009 до 2013 г. работи в сектор земеделие, като от юни 2013 г. е назначен за парламентарен секретар в Министерство на земеделието и храните.

От юли 2014 г. до края на август 2014 г. заема длъжността изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция.

От септември до ноември 2014 г. е директор на дирекция „Административно обслужване и електронно управление” в Министерство на земеделието и храните.

От ноември 2014 г. до май 2017 г. работи като заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция с ресори Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“ и програма САПАРД.

Владее английски и руски език.

Женен, с две деца. 


Цветан Димитров

Заместник-министър

Заместник-министър Цветан Димитров Роден на 2 декември 1957 г. в гр. София.

Завършил Тракийския университет, в гр. Стара Загора, специалност „Зооинженерство”.

Завършил е редовна аспирантура в Украинска селскостопанска академия с присъдено научно звание „Доктор”.

Има богат професионален опит в областта на земеделието. Работил е като научен сътрудник, завеждащ секция в Института по животновъдни науки – гр. Костинброд към Селскостопанска Академия (1987-1995 г.).

През периода 1993 – 1994 г. е съветник в Министерство на земеделието и горите.

От февруари 2003 г. до август 2006 г. заема поста Директор на Дирекция „Животновъдство” в Министерство на земеделието и горите, а от септември 2006 г. до юли 2008 г. директор на Дирекция „Аграрно развитие” в Министерство на земеделието и продоволствието.

Бил е изпълнителен директор и на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (2008-2009 г.).

Д-р Цветан Димитров е бил заместник-министър на земеделието и храните от юли 2009 г. до май 2013 г. и от ноември 2014 г. до януари 2017 г. 

Специализирал е във Франция, Англия, Израел, САЩ и Холандия.

Владее руски и френски език.

Женен, с едно дете.


Лозана Василева

Заместник-министър

Заместник-министър Лозана Василева Д-р Лозана Василева има дълъг професионален опит в системата на Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА).

Защитава докторска степен по аграрна икономика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и специализира биоземеделие в Университета Южна Бохемия в Чехия.

Д-р Василева има поредица от научни публикации на тема „Икономически ефекти от биологичното производство в земеделието”.

В периода 2003 г. - 2004 г. д-р Лозана Василева работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция „Земеделие и гори” в гр. Пазарджик.

От 2004 г. до 2009 г. е счетоводител, а от 2009 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие” в гр. Пазарджик.

С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” от 29 август 2014г. д-р Лозана Василева е назначена за изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – РА.

От ноември 2014г. до февруари 2017г. е заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция.

Владее английски и френски език.


Вергиния Кръстева

Заместник-министър

Заместник-министър Вергиния Кръстева Вергиния Кръстева е завършила Университета за национално и световно стопанство, специалност "Публични финанси". Има бакалавърска степен по "Застраховане и осигуряване" от Висше училище по застраховане и финанси, София.

В периода 2010-2014 г. е експерт и главен експерт в сектор "Методология", отдел "Директни плащания на площ" в Държавен фонд „Земеделие“.

От декември 2014г. до януари 2016г. е вр.и.д. началник отдел „Методология“, дирекция „Директни плащания“ в ДФЗ.

От януари 2016г. до май 2017г. е началник отдел "Методология", дирекция "Директни плащания" в ДФЗ - Разплащателна агенция.