Върни се горе

Тръжни процедури

Заповед за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ сграда (хижа „Есперанто”)
с идентификатор 68134.2095.556.3, със застроена площ от 70 кв.м., находяща се в землището на гр. София, район „Витоша”, местност „Витоша”
DOC файл, 124,0 KB, качен на 11.10.2018

doc document