Върни се горе

Северозападно държавно предприятие

Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Видин, Монтана, Враца и Плевен и части от областите Ловеч и София, според административното деление на Република България.

Северноцентрално държавно предприятие

Предприятието стопанисва държавните горски територии в пет административни области – Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. 

Североизточно държавно предприятие

Предприятието управлява държавните горски територии в четири административни области – Шумен, Варна, Добрич и Търговище.

Югозападно държавно предприятие

Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. 

Южноцентрално държавно предприятие

Предприятието стопанисва държавни горски територии в четири области – Смолянска, Пловдивска, Пазарджишка и Кърджалийска. 

Югоизточно държавно предприятие

Предприятието стопанисва държавните горски територии в пет административни области – Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Държавно предприятие "Кабиюк"

Най-старото държавно стопанство в България под административното управление на Министерство на земеделието и храните. В него се отглеждат редки и автохтонни български породи животни.