Върни се горе

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони”
за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ”, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжността „Главен експерт” /код: 0401/ в отдел "Водено от общностите местно развитие", дирекция „Развитие на селските райони”
DOC файл, 85,0 KB, качен на 21.05.2018

doc document

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони”
за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ”, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжността „Главен експерт” /код: 0401/ в отдел "Водено от общностите местно развитие", дирекция „Развитие на селските райони”
DOC файл, 85,0 KB, качен на 21.05.2018

doc document

Списък на допуснатите кандидати до участие в подбор на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
със средства от мярка „Техническа помощ“ на програмата в отдел "Публични мерки", дирекция "Развитие на селските райони" /интервю/ за длъжността: Главен експерт – Код 0201 и за длъжността: главен експерт – Код 0202
DOC файл, 94,0 KB, качен на 18.05.2018

doc document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони”
за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ”, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжностите „Главен експерт“ /код: 0301/ – 1 щ.бр. и „Главен експерт“ /код: 0302/ – 1 щ.бр. в отдел „Компенсаторни мерки“, дирекция „Развитие на селските райони“.
DOC файл, 96,0 KB, качен на 16.05.2018

doc document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие до участие в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони”
за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ”, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжностите: главен експерт, код на длъжността: 0101 – 1 работно място; главен експерт, код на длъжността: 0102 – 4 работни места; главен специалист, код на длъжността: 0103 – 1 работно място в отдел „Частни мерки”, дирекция „Развитие на селските райони”
DOC файл, 111,5 KB, качен на 11.05.2018

doc document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
със средства от мярка „Техническа помощ“ на програмата в отдел "Публични мерки", дирекция "Развитие на селските райони" за длъжността: Главен експерт – Код 0201 и за длъжността: главен експерт – Код 0202.
DOC файл, 113,0 KB, качен на 10.05.2018

doc document

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони” за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ”, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжността „Главен експерт” /код: 0401/ в отдел "Водено от общностите местно развитие", дирекция „Развитие на селските райони”.
DOC файл, 98,5 KB, качен на 10.05.2018

doc document