Върни се горе

Отчети за изпълнение

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз
и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието, храните и горите към 31.08.2018 г.
ZIP файл, 790,9 KB, качен на 13.09.2018

zip document

Обяснителна записка на МЗХГ към 31.12.2017 г.
PDF файл, 3,1 MB, качен на 11.09.2018

pdf document

Баланс в хил.лв./ на МЗХГ към 31.12.2017 г.
PDF файл, 720,9 KB, качен на 11.09.2018

pdf document