Върни се горе

Актуално

Заповед № РД-07- 54 от 07.03.2019 на Директора на ОДЗ Ямбол
за откриване на Първа процедура по провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /Публикувана във вестник "Ало Ямбол" бр. 10 от 11.03.2019 г./
DOCX файл, 76,0 KB, качен на 12.03.2019

docx document

Заповед № РД-07- 53 от 07.03.2019 наДиректора на ОДЗ Ямбол
за откриване на Първа процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /Публикувана във вестник "Ало Ямбол" бр. 10 от 11.03.2019 г./
DOCX файл, 78,4 KB, качен на 11.03.2019

docx document

Наръчник за директни плащания за 2019 г.
PDF файл, 616,0 KB, качен на 08.03.2019

pdf document

Заповед № РД-11-20 гр.Кърджали 05.03.2019
PDF файл, 398,2 KB, качен на 08.03.2019

pdf document

Заповед №РД 09-230 от 01.03.2019 г. на министъра на земеделието и храните
за одобряване на окончателен за 2018 г слой „Постоянно затревени площи” (ПЗП), част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП);
PDF файл, 945,8 KB, качен на 08.03.2019

pdf document

Заповед №РД 09-229 от 01.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите
за одобряване на окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за кампания 2018 г., ”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП);
PDF файл, 212,6 KB, качен на 08.03.2019

pdf document