Върни се горе

Актуално

Стани член на НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА!
Желаещите да се присъединят към Национална селска мрежа (НСМ) могат да попълнят Заявка за членство, публикувана на сайта на НСМ: www.ruralnet.bg, в профила на НСМ в социалните мрежи https://www.facebook.com/NationalRuralNetworkBulgaria/?epa=SEARCH_BOX, както и да пишат на е-мейл адрес: office@ruralnet.bg.
Членове на Националната селска мрежа могат да бъдат физически лица, всяка институция, административна структура, граждански организации, мрежи, общини, МИГ и други лица, които са заинтересовани от участие в развитието на селските райони.
Участието в Националната селска мрежа е отворено и на доброволен принцип и не изисква заплащане на членски или други парични вноски.

DOCX файл, 15,9 KB, качен на 23.04.2019

docx document

Производство на зеленчуци - реколта’2018
DOCX файл, 855,5 KB, качен на 22.04.2019

docx document

Съгласуване на проект на Заповед за утвърждаване на правила за избор на членове на Координационен комитет на НСМ 2014-2020
Писмени предложения и коментари по проекта на правилата могат да бъдат представяни до директора на дирекция „Развитие за селските райони“ в МЗХГ или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg в срок до един месец от публикуване на настоящото съобщение (18.04.2019 г.).

ZIP файл, 193,2 KB, качен на 18.04.2019

zip document