Върни се горе

Актуално

Заповед на директора на ОД "Земеделие" гр. Пазарджик за откриване на първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на земеделска земя в бивш стопански
двор на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ

DOC файл, 88,0 KB, качен на 20.04.2018

doc document

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите
с която се определят размера на плащане за преходна национална помощ за тютюна, необвързана с производство за 2017г. за изкупено и премирано в референтния период 2007-2009 г., количество тютюн по сортови групи
DOC файл, 128,0 KB, качен на 17.04.2018

doc document

Заповед № РД-11-90 гр. Кърджали 30.03.2018
PDF файл, 445,3 KB, качен на 13.04.2018

pdf document

Заповед № РД-11-95 гр. Кърджали 04.04.2018
PDF файл, 297,8 KB, качен на 13.04.2018

pdf document