Върни се горе

Актуално

Заповед на директора на ОД "Земеделие" гр. Пазарджик за откриване на първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 9
във връзка д ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на земеделски земи в бивш стопански двор на организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, намиращи се извън урбанизираната територия, останала след възстановяване на правата на собствениците в землището на с. Сарая, община Пазарджик
PDF файл, 121,8 KB, качен на 13.06.2018

pdf document