Върни се горе

Актуално

Заповед № РД-11-112 гр. Кърджали 14.05.2018
PDF файл, 615,5 KB, качен на 16.05.2018

pdf document

Заповед № РД - 07 - 1297 - 139 от 10.05.2018г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /Публикувана във вестник "Ало Ямбол" бр. 20 от 14.05.2018r.j
DOC файл, 178,5 KB, качен на 14.05.2018

doc document