Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 20 от 3акона за сдружения за напояване (ЗСН).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в Министерство на земеделието, храните и горите лично  или чрез упълномощен от Вас представител:  

  1. Заявление за вписване (свободен текст);
  2. Съдебно решение за регистрация на сдружението за напояване.

Същото трябва да бъде предоставено в 14 дневен срок след вписването на сдружението по чл. 15 от ЗСН, в регистъра на съответния Окръжен съд по седалището на сдружението.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок от 30 работни дни  след получаване на заявлението от управителния съвет, министърът на земеделието, храните и горите ще Ви предостави писмо, че сдружението е вписано в регистъра по чл. 20 от Закона за сдружения за напояване.