Върни се горе

Искания за достъп до обществена информация

Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Министерство на земеделието, храните и горите се осъществяват чрез:

  • Писмени заявления в приемната на МЗХ в АИС „Документооборот”
  • Заявления, получени на факс на телефон - (02) 980 99 36
  • Заявления, получени по електронен път на адрес: doi@mzh.government.bg

Телефон за контакти: (02) 985 11 226 - Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”