новини
 • 05.02.2018 г.
  Среща на земеделските стопани с представители на МЗХГ във връзка с Директни плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г.,
  прочети >>
 • 19.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 • 04.09.2017 г.
  Извършване на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2017г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Обява и Заповед № РД 18-10-216/18.05.2018 г. на Директора на ОД"Земеделие"-Варна за одобряване на ПНИ на Стопански двор с.Неофит Рилски, общ.Ветрино - публикувано на 21.05.2018г 187.33 KB
Обява и Заповед № РД 18-10-218/18.05.2018 г. на Директора на ОД"Земеделие"-Варна за одобряване на ПНИ на Стопански двор с.Голица, общ.Долни чифлик - публикувано на 21.05.2018г 193.46 KB
Обява и Заповед № РД 18-10-215/18.05.2018 г. на Директора на ОД"Земеделие"-Варна за одобряване на ПНИ на Стопански двор с.Ветрино, общ.Ветрино - публикувано на 21.05.2018г 185.07 KB
Обява и Заповед № РД 18-10-217/18.05.2018 г. на Директора на ОД"Земеделие"-Варна за одобряване на ПНИ на Стопански двор с.Рудник, общ.Долни чифлик - публикувано на 21.05.2018г 188.38 KB
важно СЪОБЩЕНИЕ във връзка с Условията и реда за вписване в Лозарския регистър, администриран, от Изпълнителна агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 15.51 KB
Заповед РД 46-116/27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдавагне под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година - публикувана на 28.02.2018 106.60 KB
Протокол от 06.11.2017 г. на комисия назначена със Заповед № РД 17-10-418/17.10.2017 г. на Директора на ОД"Земеделие"-Варна за липса на възражения срещу Протокол от 19.10.2017 г. - публикуван на 07.11.2017г 117.42 KB
актуално Заповед РД17-10-285/16.06.2017г на Директора на ОД "Земеделие" Варна, във връзка с обявяване на пожароопасен сезон за обл.Варна 205.01 KB
Констативен протокол за липса на постъпили жалби срещу Заповед № РД17-10-116/13.03.2017г на Директора на ОД "Земеделие" - Варна и Протоколно решение № 2/09.03.2017г. - публикуван на 11.04.2017г 172.21 KB
актуално Наръчник за кандидатстване за директни плащания- Кампания 2017 (пълна версия, 52 страници) 473.10 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »

АДРЕС:

Варна 9000,

ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 

(052) 621240

 факс: 

(052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИЦИ НА КТИ 


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа