новини
 • 04.09.2017 г.
  Извършване на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2017г.
  прочети >>
 • 31.08.2017 г.
  Стартира приема на заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата
  прочети >>
 • 08.02.2017 г.
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ.27 АЛ.8 ОТ ЗСПЗЗ - публикувано на 13.09.2017г 7.05 MB
Протокол №1 от 23.08.2017г. от проведен търг за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ на територията на Община Вълчи дол за стопанската 2017/2018г - публикуван на 13.09.2017 938.00 KB
Протокол №1 от 29.08.2017г. от проведен търг за отдаване под АРЕНДА – дългосрочно ползване за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за имоти от ДПФ, находящи се в землищата на всички общини на територията на Област Варна - публикуван на 13.09.2017г 111.58 KB
Протокол №1 от 28.08.2017г. от проведен търг за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ на територията на Общините: Дългопол и Провадия за стопанската 2017/2018г - публикуван на 11.09.2017г 779.50 KB
Протокол №1 от 25.08.2017г. от проведен търг за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ на територията на Общините: Долни чифлик и Бяла за стопанската 2017/2018г. - публикуван на 08.09.2017г 445.00 KB
Констативен протокол за сваляне на тръжна документация за ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2017-2018г - публикувано на 16.08.2017г 522.14 KB
актуално Заповед РД17-10-285/16.06.2017г на Директора на ОД "Земеделие" Варна, във връзка с обявяване на пожароопасен сезон за обл.Варна 205.01 KB
Констативен протокол за липса на постъпили жалби срещу Заповед № РД17-10-116/13.03.2017г на Директора на ОД "Земеделие" - Варна и Протоколно решение № 2/09.03.2017г. - публикуван на 11.04.2017г 172.21 KB
актуално Наръчник за кандидатстване за директни плащания- Кампания 2017 (пълна версия, 52 страници) 473.10 KB
Заповед №РД-46-103 от 28.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните за свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 - 2018 година, находящи се на територията на област Варна, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта - публикувано на 01.03.2017г 160.61 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »

АДРЕС:

Варна 9000,

ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 

(052) 621240

 факс: 

(052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИЦИ НА КТИ 


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа