новини
 • 13.03.2018 г.
  Кампания "Директни плащания - 2018"
  прочети >>
 • 19.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 • 08.09.2017 г.
  Стартираха теренните проверки в област Стара Загора
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Решение № 5 oт 06.07.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 119.00 KB
актуално Съобщение за приети проекти за частично изменение на парцеларни планове на стопански дворове в с. Хрищени, общ. Стара Загора и с. Съединение, общ. Братя Даскалови 81.77 KB
27.06.2018 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. публикуван на 27.06.2018. 259.00 KB
20.06.2018 Заповед № РД-07-173 от 19.06.2018 г. на директора на ОД “Земеделие” гр.Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Стара Загора за стопанската 2018/2019 година и списък на имотите, обект на търга. Публикувано на 20.06.2018 г. 233.92 KB
ВНИМАНИЕ! Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ЮЛИ 2018 година и второто тримесечие на 2018 г. - обявено на 21.06.2018 год. 318.06 KB
Заповед № РД 46-117/27.02.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 г. 103.43 KB
Заповед РД 07-163/31.05.2018 г на Директора на ОД "Земеделие" Стара Загора, във връзка с обявяване на пожароопасен сезон за обл. Стара Загора 1.52 MB
06/06/2018 Решение № 4 oт 31.05.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 111.00 KB
Важно! Не се предвижда удължаване на определените срокове за прием на заявления за подпомагане за директни плащания за Кампания 2018 14.07 KB
Решение № 3 oт 26.04.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 113.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр.
Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102

ДЕЛОВОДСТВО:

тел.:(042) 925 334

 

ТЕЛЕФОН:
тел.:(042) 603 225

E-mail:

odz.stz@gmail.com


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2204"Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани 


 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г. 

 

Национална Селска Мрежа