новини
 • 08.05.2019 г.
  Обява: На вниманието на земеделските стопани.
  прочети >>
 • 08.03.2019 г.
  Одобрени са окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 19.12.2018 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 18.07.2019 г. от 13.00 ч. в 115 залата на Областна администрация гр. Смолян ще се проведе първото заседание на Областния консултативен съвет по плодове и зеленчуци - Смолян. 36.54 KB
ИНФОРМАЦИЯ за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС) 21.55 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ЮЛИ 2019 г. 183.00 KB
П Р О Т О К О Л от 05.07.2019 г. за проведен Областен консултативен съвет по животновъдство 19.18 KB
Разпределение ДПФ П Р О Т О К О Л за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2019-2020 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ. Протокола е публикуван на 03.07.2019 г. 280.50 KB
Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели 341.99 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2019 – 2020 г. за ниви. Заповедта на директора за откриване на тръжната процедура е публикувана във вестник "Отзвук" брой 26 на 28.06.2019 г. Процедура е публикувана на 28.06.2019 г. 164.07 KB
Важно За Земеделските стопани ZS_v28_3- Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант 513.31 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 05 от 13 юни 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 177.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ЮНИ 2019 г 177.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 04 от 25 април 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 161.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец МАЙ 2019 г 182.50 KB
Необходим и документи за комплектована на преписка за промяна на предназначението на земеделека земя за неземеделски нужди от физически и юридически лицата, площадки до 50 дка, имоти над пета категория, иеполивиа земеделека земя. 528.36 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 03 от 9 април 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 169.00 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно. Образец към чл.58о,ал.3 от ЗПООПЗПЕС 335.67 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
 

      АДРЕС:

     
гр. Смолян 4700,

     бул. "България" 14

ТЕЛЕФОНИ:
(0301) 66 235
(0301) 62 07

e-mail: odzg_smolyan@

mzh.government.bg


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 206"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236 

 

 

 

Национална Селска Мрежа