новини
 • 28.08.2018 г.
  Съобщение за стартиране на теренните проверки на физическите блокове за кампания 2018г.
  прочети >>
 • 05.02.2018 г.
  Съобщение във връзка с провеждането на Информационна кампания на МЗХГ за земеделски стопани
  прочети >>
 • 20.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Следваща страница >>
актуално


1) До 03-ти октомври следва да подадат: • Декларация за запасите от ориз по видове, налични при земеделските производители – Приложение 5, • Декларация за запасите от ориз по видове, държани от оризовите мелници - Приложение 6. 2) До 03-ти декември: • Декларация за произведените количества оризoва арпа - Приложение 4. 48.50 KB
1. Всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 200 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях, съгласно Приложение 2. 2. Всички земеделски производители, които са произвели зърно на площи от 500 или повече дка през стопанската 2018 година, следва да подадат в дирекцията декларация за количеството произведено зърно през 2018 г. и наличното зърно към момента при земеделските производители, съгласно Приложение № 3. 61.00 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд, с НТП – пасища, мери и ливади под наем, открит със заповед на директора на ОД “Земеделие” гр. Пазарджик № РД-06-158/25.07.2018 г. 228.00 KB
Списък на свободните земеделските земи от ДПФ, обект на втора тръжна сесия за стопанската 2018/19 г. 77.50 KB
Заповед РД-06-257/19.09.2018г. за откриване на процедура за провеждането на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Пазарджик за стопанската 2018/2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за многогодишно отдаване, едногодишни полски култури за едногодишно отдаване, за доотглеждане на съществуващи трайни насаждения и за едногодишно отдаване на земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 54.00 KB
График за ГТП на ЗГТ на дирекция "Аграрно развитие" към ОД "Земеделие" гр. Пазарджик през месец октомври 2018 г. 824.68 KB
ОД „Земеделие“ гр. Пазарджик на основаниe Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно уведомява, че в срок до 03 септември 2018 г.: 1.Всички ползватели на обекти за съхранение на зърно с капацитет над 200 тона, вписани в базата данни, следва да подадат в дирекцията декларация за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях, съгласно Приложение 2. 2.Всички земеделски производители, които са произвели зърно на площи от 500 или повече дка през стопанската 2018 г., следва да подадат в дирекцията декларация за количеството произведено през 2018 г. и наличното зърно към момента в земеделските стопанства, съгласно Приложение № 3. 60.00 KB
Важно! Списък на физическите блокове в област Пазарджик, обект на специализирани теренни проверки през 2018 година 97.19 KB
П Р О Т О К О Л от проведена първа тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд под наем или аренда, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” гр. Пазарджик №РД-06-137/03.07.2018 г. 104.00 KB
График ГТП на земеделска и горска техника м. Септември 2018 48.15 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Решение № РД-10-7/30.08.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 103.50 KB
Решение № РД-10-6/19.07.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 91.00 KB
Решение № РД-10-5/31.05.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 88.00 KB
Решение № РД-10-4/26.04.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 73.00 KB
Решение № РД-10-3/22.03.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 61.00 KB
Решение № РД-10-2/22.02.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 74.00 KB
Решение № РД-10-1/18.01.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 72.00 KB
Решение № РД-10-8/16.11.2017г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 64.50 KB
Решение №РД-10-7/28.09.2017г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 56.50 KB
Решение №РД-10-6/27.07.2017г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 53.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »


АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail: odzg_pazardjik@abv.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 245"

 

 


Изложение Подкрепяме българското в гр. Пазарджик  

Национална Селска Мрежа