новини
 • 04.06.2018 г.
  Нови изисквания към земеделските стопани. Обнародвани са промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  прочети >>
 • 11.01.2016 г.
  Прилагане на закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
  прочети >>
 • 02.09.2015 г.
  Стартиране на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2015г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец СЕПТЕМВРИ - 2018 42.25 KB
ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН 37.62 KB
актуално Правила за регистриране на договори и Заповед РД 46-353/26.07.2018 г. 295.44 KB
Заповеди на МЗХГ и ОД "Земеделие" - гр. Велико Търново и указания за провеждане на обследвания на площите със земеделски култури и издаването на констативни протоколи. 5.57 MB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец АВГУСТ - 2018 41.88 KB
Заявление за участие в търг 37.50 KB
ЗАПОВЕД № РД- 14-89 / 04.07.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” – гр. Велико Търново. Относно откривам процедура по чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост на следния незастроен поземлен имот, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Предмет на търга е имот №№ 72607.42.8 в землището на с. Тодювци община Елена, частна държавна собственост. 81.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-03 / 26.06. 2018 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 96.00 KB
Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери, ливади от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Велико Търново 479.62 KB
Откривам процедура за провеждане на първа тръжна сесия на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Велико Търново за стопанската 2018/2019 г. за: - отглеждане на едногодишни полски култури- за срок от 5 стопански години, съгласно приложения списък с имоти от ДПФ; - за създаване и отглеждане на трайни насаждения; - за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 236.05 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0885318323

Йосиф Атанасов

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 288"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа