новини
 • 28.08.2018 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2018г
  прочети >>
 • 04.06.2018 г.
  Нови изисквания към земеделските стопани. Обнародвани са промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  прочети >>
 • 11.01.2016 г.
  Прилагане на закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-02 / 13.02. 2019 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 90.50 KB
Определям свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2019/2020 година, находящи се на територията на област Велико Търново, съгласно списък със свободни имоти (Обявена на 28.02.2019 г. ) 121.45 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец МАРТ - 2019 г. 64.38 KB
Заповед за класиране на първо и второ място от проведен търг на 18.12.2018 г. за имот по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, обект на търга поземлен имот с идентификатор 58918.190.26 по КККР на с. Пчелище, община Велико Търново 67.81 KB
актуално ЗАПОВЕД № РД- 14-13 / 30.01.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” – гр. Велико Търново. Относно: Откривам процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост в землищата на селата с. Леденик и с. Русаля, община Велико Търново. 195.82 KB
Уведомяваме Ви , че в брой 106 от 21.12.2018г на Държавен Вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. По отношение на мониторинга на пазара на зърно се правят следните изменения. 61.50 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец ФЕВРУАРИ - 2019 г. 41.03 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-01 / 10.01. 2019 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 100.00 KB
Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г 16.42 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец ЯНУАРИ - 2019 г. 42.02 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0885318323

Йосиф Атанасов

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 297"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа