новини
 • 28.08.2018 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2018г
  прочети >>
 • 04.06.2018 г.
  Нови изисквания към земеделските стопани. Обнародвани са промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  прочети >>
 • 11.01.2016 г.
  Прилагане на закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец ДЕКЕМВРИ - 2018 г. 42.41 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ И ЗАПОВЕД № РД- 14-293 / 14.11.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” – гр. Велико Търново. Относно: Откривам процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на поземлен имот, частна държавна собственост, поземлен имот с идентификатор по КККР 58918.190.26 на с. Пчелище община Велико Търново. 181.40 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-05 / 20.09. 2018 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 96.50 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец НОЕМВРИ - 2018 г. 42.20 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец ОКТОМВРИ - 2018 г. 42.02 KB
Н Е О Б Х О Д И М И Д О К У М Е Н Т И 126.30 KB
Списък с имоти трета тръжна сесия 95.50 KB
Откривам процедура за провеждане на трета тръжна сесия на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Велико Търново за стопанската 2018/2019 г. за: - За отглеждане на съществуващи трайни насаждения; - За едногодишно ползване на пасища, мери, ливади. 159.34 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец СЕПТЕМВРИ - 2018 42.25 KB
ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН 37.62 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0885318323

Йосиф Атанасов

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 293"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа