новини
 • 05.07.2019 г.
  Прессъобщение 5.07. 2019
  прочети >>
 • 28.05.2019 г.
  Директни плащания за Кампания 2019
  прочети >>
 • 28.08.2018 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2018г
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели. 341.99 KB
Заповед за Откриване на процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост на следните незастроени поземлени имоти, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост: с. Поликраище община Горна Оряховица , с. Българско Сливово община Свищов, с. Русаля община Велико Търново и с. Масларево община Полски Тръмбеш . (обявена на 28.06.2019г.) 183.08 KB
Заявление за участие в търг и декларация Лични данни. 28.99 KB
Заповед за откриване процедура за провеждането на търг за собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота, предмет на търга с тайно наддаване за придобиване правото на собственост на следният незастроен поземлен имот, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост:в землищата на с. Поликраище община Горна Оряховица и с. Хаджидимитрово община Свищов. (обявена на 28.06.2019г.) 179.33 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец Юли- 2019 г. 24.22 KB
Заповед за откриване процедура за провеждане на първа тръжна сесия на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Велико Търново за стопанската 2019/2020 г. за: - отглеждане на едногодишни полски култури- за срок от 5 стопански години, съгласно приложения списък с имоти от ДПФ; - за създаване и отглеждане на трайни насаждения; - за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. (Обявена на 26.06.2019г.) 398.13 KB
С П И С Ъ К - на земите от ДПФ в област Велико Търново- обект на І-ва тръжна сесия на търг с тайно наддаване под аренда на свободните зем. земи от ДПФ, считано от стопанската 2019/2020 г. 422.00 KB
Обстоятелства за допускане до участие в търг 141.23 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-04 / 28.05. 2019 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 100.50 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец Юни- 2019 г. 65.11 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0885318323

Йосиф Атанасов

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 310"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа