новини
 • 11.01.2016 г.
  Прилагане на закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
  прочети >>
 • 02.09.2015 г.
  Стартиране на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2015г.
  прочети >>
 • 18.08.2015 г.
  На вниманието на земеделските производители, Във връзка с настъпилите промени в Закона за съхранение и търговия със зърно!
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец АПРИЛ 2018 г. 43.31 KB
ПРОТОКОЛ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПО ЧЛ. 61, ал 3 АПК НА АГРО-ЕКО 2013 ЕООД 1.64 MB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-01 / 01.03. 2018 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 96.00 KB
З А П О В Е Д № РД 46-123/ 27.02.2018 г. за свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година, находящи се на територията на област Велико Търново във връзка с чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. (Обявена на 28.02.2018г.) 113.03 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец ФЕВРУАРИ 2018 г. 43.29 KB
Протокол уведомяване по чл 61, ал 3 т АПК - на Стойко Тодоров Иванов 539.90 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец ФЕВРУАРИ 2018 г. 20.24 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец ЯНУАРИ 2018 г. 42.05 KB
Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г. 16.03 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-09 / 29.11. 2017 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 99.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0884362044

Кирил Кирилов

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 281"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа