новини
 • 11.01.2016 г.
  Прилагане на закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
  прочети >>
 • 02.09.2015 г.
  Стартиране на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2015г.
  прочети >>
 • 18.08.2015 г.
  На вниманието на земеделските производители, Във връзка с настъпилите промени в Закона за съхранение и търговия със зърно!
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Индикативен график за извършване на треренните проверки в област Велико Търново 2017 43.00 KB
Списък на физически блокове за извършване на специализирани теренни проверки за 2017 год.в област Велико Търново 427.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-06 / 30.08. 2017 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 109.00 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец СЕПТЕМВРИ 2017 г. 41.82 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ-05 / 06.07. 2017 г. Зa промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 101.00 KB
Образци на документи 416.95 KB
Откривам процедура за провеждане на първа тръжна сесия на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Велико Търново за стопанската 2017/2018 г 160.99 KB
Г Р А Ф И К за дейността на РС на КТИ – гр. Велико Търново през месец ЮЛИ 2017 г. 43.93 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ И ЗАПОВЕД № РД- 14- 134/ 04.07.2017г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Велико Търново за: за продажба на имот, частна държавна собственост, на основание §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ.(Обявена на 06.07.2017г.) 1.62 MB
Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери, ливади от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Велико Търново 95.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0884362044

Кирил Кирилов

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 272"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа