новини
 • 06.11.2018 г.
  Информационна среща със земеделските стопани
  прочети >>
 • 04.10.2018 г.
  Започва кампания по пререгистрация на земеделските стопани
  прочети >>
 • 19.09.2018 г.
  Организиран семинар на тема: „Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Обявяване на ПРОТОКОЛ №1 от 26.11.2018 г. от проведен търг – втора тръжна сесия за отдаване под аренда – дългосрочно ползване за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения на свободни земеделски земи от ДПФ на територията на Област Варна, за стопанската 2018/2019 г.- публикуван на 30.11.2018г 400.86 KB
Констативен протокол от 22.11.2018г. за сваляне на обява публикувана във вестник “Позвънете” бр.222(7821)/07.11.2018г., Заповед № РД 46-177/ 26.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите, Заповед № РД 18-10-391/ 06.11.2018г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за откриване на Втора тръжна сесия за отдаване под аренда-дългосрочно за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения на свободни земеделски земи от ДПФ на територията на Област Варна за стопанската 2018/2019г., както и информация за земите от държавния поземлен фонд – обект на търга, подробно описани по общини, землища, имоти, площ, начин на ползване, форма на предоставяне, срок на предоставяне, начална тръжна цена, размер на депозита и образци на документи по чл.47е, ал.2 от ППЗСПЗЗ - публикуван на 22.11.2018 515.46 KB
Уведомление до Магдалина Илкова - публикувано на 21.11.2018г 303.87 KB
Уведомление до "Малини.БГ " ЕООД - публикувано на 21.11.2018г 1.58 MB
Уведомление до Иван Иванов - публикувано на 21.11.2018г 400.27 KB
Oбява във връзка с изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри към тях в цифров и графичен вид, на основание разпоредбите на § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на с. Константиново и гр.Варна , община Варна - публикувана на 01.11.2018г 263.00 KB
Oбява във връзка с изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри към тях в цифров и графичен вид, на основание разпоредбите на § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на с. Близнаци, с.Бенковски, с.Добри дол и с.Здравец , община Аврен - публикувана на 01.11.2018г 260.50 KB
Уведомление до Стефка Менде - публикувано на 19.10.2018г 363.04 KB
Уведомление до Петя Николова от ОСЗ Вълчи дол - публикувано на 16.10.2018г 389.56 KB
Извънредни заседания на Комисията по чл.37в, ал1 от ЗСПЗЗ за землищата на: с.Водица , с.Генерал Кантарджиево , гр.Игнатнево , с.Климентово и с.Осеново - публикувано на 25.09.2018г 1.23 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »

АДРЕС:

Варна 9000,

ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 

(052) 621240

 факс: 

(052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИЦИ НА КТИ 


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа