новини
 • 12.02.2016 г.
  ОД Земеделие Варна изготви график на дежурства по ОСЗ за почивните дни 13.02.2016-14.02.2016г
  прочети >>
 • 10.02.2016 г.
  На вниманието на земеделските стопани за област Варна - Приключва кампанията по пререгистрация на земеделските стопани
  прочети >>
 • 08.02.2016 г.
  На вниманието на всички собственици на сгради и съоръжения в стопански дворове
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от 09.02.2016г на комисия назначена със Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Варна, относно извършване на проверка на сключени договори за наем или аренда на ПМЛ от ДПФ 274.00 KB
Протокол от 01.02.2016г на комисия назначена със Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Варна, относно извършване на проверка на сключени договори за наем или аренда на ПМЛ от ДПФ 242.50 KB
Протокол от 05.02.2016г на комисия за изменение на Протокол от 20.02.2013г. за приемане на плана на новообразуваните имоти на стопански двор, находящ се в землището на с.Петров дол, общ. Провадия 55.46 KB
Протокол от 05.02.2016г на комисия за изменение на Протокол от 20.05.2005г. за приемане на плана на новообразуваните имоти на стопански двор, находящ се в землището на с.Габърница, общ. Ветрино 53.17 KB
Протокол от 05.02.2016г на комисия за изменение на Протокол от 11.07.2013г. за приемане на плана на новообразуваните имоти на стопански двор, находящ се в землището на с.Белоградец, общ. Ветрино 55.91 KB
Констативен протокол за липса на постъпили жалби срещу Заповед РД16-10-15 от 18.01.2016г на Директора на ОД "Земеделие" Варна издадена на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Долни чифлик, община Долни чифлик, - публикуван на 08.02.2016г 132.89 KB
ново РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ и УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 519.00 KB
Протокол от 18.01.2016г за липса на постъпили възражения срещу Протокол от 04.01.2016г на проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 496.85 KB
актуално Електронен файл за регистрация на земеделски стопанин и указания за попълване 326.58 KB
Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015г на МЗХ и Декларация по чл.30, ал.3 от Закона за собствеността 1.97 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. »

АДРЕС:

Варна 9000,

ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 

(052) 621240

 факс: 

(052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  


 БАНКОВИ СМЕТКИ    на ОД "Земеделие" Варна


 

ВАУЧЕРИ за ГОРИВО

указания, информация, срокове


 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа