новини
 • 27.02.2015 г.
  Списък на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем и аренда
  прочети >>
 • 12.02.2015 г.
  Пререгистрацията на земеделските производители за стопанската 2014/2015 година приключва на 04.03.2015 г.
  прочети >>
 • 20.01.2015 г.
  МЗХ стартира прием на декларации по схемата за намален акциз на горива
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ново На вниманието на Тодорка Костадинова Банкова 1.19 MB
На вниманието на Галина Георгиева Македонска 1.15 MB
актуално Електронен файл за регистрация на земеделски производител и указания за попълване 592.99 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землище Кичево, община Аксаково за стопанската -2010/2011г - публикувана на 10.11.2014г 66.27 KB
ново Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землище Климентово, община Аксаково за стопанската -2010/2011г - публикувана на 09.10.2014 351.50 KB
Неодобрен Протокол от 03.10.2014 г. с резултатите от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 306.50 KB
важно търг Констативен протокол за постъпила жалба срещу Протокол № 2 от 18 август 2014г на тръжна комисия за провеждане на търг, за стопанската 2014/2015 г. за отдаване под наем за едногодишно ползване на свободни земеделски земи от ДПФ на територията на област Варна 508.46 KB
важно търг Констативен протокол за липса на постъпили жалби срещу Протокол № 1 от 14 август 2014г на тръжна комисия на търг за стопанската 2014/2015 г. за отдаване под аренда за петгодишно и дъгосрочно ползване на земеделски земи от ДПФ на територията на област Варна 510.50 KB
ново Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2014/2015 за община Дългопол, област Варна 321.46 KB
ново Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2014/2015 за област Варна по общини 3.98 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »

 

 

АДРЕС

  Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4

 

телефони:
(052) 621240
(052) 621244

 

email:

odzg_varna@

mzh.government.bg

 

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 462"

 


  

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И КОМАСАЦИЯ

 Процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ - стопанска 2014-2015

***  

 Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ - стопанска 2013-2014г


  ВАУЧЕРИ за ГОРИВО

указания, информация, срокове


 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа