новини
 • 18.11.2015 г.
  Провеждане на регулярната среща на Областния съвет по животновъдство.
  прочети >>
 • 26.10.2015 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ!!!
  прочети >>
 • 02.10.2015 г.
  На вниманието на животновъдите!
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015г на МЗХ и Декларация по чл.30, ал.3 от Закона за собствеността 1.97 MB
търг ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ. 27, АЛ. 8 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СВОБОДНИ, НЕГОДНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ И НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗЕМИ ПО ЗСПЗЗ - Обява, Заповед на Директора на ОД "Земеделие", указания и други, публикувани на 20.11.2015 3.78 MB
Констативен протокол за липса на постъпили жалби срещу Протоколно решение №1 от 05.10.2015г на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД15-10-360/15.09.2015 на Директора на ОД "Земеделие" - Варна - публикуван на 16.11.2015г 1.04 MB
Обява и Заповед РД15-10-462/12.11.2015г на Директора на ОД "Земеделие" Варна във връзка с одобрен "План на новообразуваните имоти за имот 009003 и имот 009008" по КВС на землище Камен дял, община Дългопол, област Варна 1.05 MB
Заповед РД15-10-361/18.09.2015г на Директора на ОД "Земеделие" Варна, издадена във връзка с чл.34, ал.6 и ал.8, чл.37б, ал.4 и чл.37в, ал.10 - за землища с.Голица, община Долни чифлик, с. Аспарухово и с.Цонево, община Дългопол - публикувана на 28.09.2015 333.00 KB
актуално Електронен файл за регистрация на земеделски стопанин и указания за попълване 488.53 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 4 от 07.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под аренда за създаване и отглежане на ТН и за оглеждане на съществуващи ТН върху земеделски земи от ДПФ - публикуван на 18.09.2015г 456.40 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 3 от 06.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под аренда за десетгодишно ползване на земеделски земи от ДПФ - публикуван на 18.09.2015г 444.20 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 1 от 04.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под наем за едногодишно ползване на земеделски земи от ДПФ - публикуван на 18.09.2015г 442.81 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 2 от 05.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под аренда за петгодишно ползване на земеделски земи от ДПФ - публикуван на 12.09.2015г 523.18 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. »

АДРЕС:

Варна 9000,

ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 

(052) 621240

 факс: 

(052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


 Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  


 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО

указания, информация, срокове


 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа