новини
 • 03.09.2015 г.
  Стартиране на раздаване на втория комплект ваучери за 2014 г и връщане на неизползваните ваучери в ОСЗ
  прочети >>
 • 20.08.2015 г.
  Стартиране на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2015г.
  прочети >>
 • 06.08.2015 г.
  Прием на декларации за произведено и налично количество зърно в страната съгласно закона за обща организация на пазарите
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ново П Р О Т О К О Л № 3 от 06.08.2015 год от заседание на тръжна комисия на търг за стопанската 2015/2016 г. за отдаване под аренда на свободни земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Варна за 10 /десет/ стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури (ЕПК) 520.74 KB
ново Протокол 4 от 07.08.2015г от заседание на тръжна комисия за провеждане на търг, за стопанската 2015/2016 г., за отдаване под аренда за дъгосрочно ползване за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения върху земеделски земи от ДПФ на територията на област Варна - публикуван на 02.09.215г. 286.84 KB
ново Протокол № 1 от 04.08.2015г. от заседание на тръжна комисия за провеждане на търг, за стопанската 2015/2016 г. за отдаване под наем за едногодишно ползване на свободни земеделски земи от ДПФ на територията на област Варна - публикуван на 01.09.2015г. 632.55 KB
ново Протокол 2 от 05.08.2015г. от проведен търг първа тръжна сесия за отдаване под аренда за петгодишно ползване на земедеслки земи от ДПФ за обл.Варна - за стопанската 2015/2016 - публикуван на 28.08.2015 1.24 MB
ново Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2015/2016 за област Варна по общини 7.04 MB
ВНИМАНИЕ! Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ и Глава седма от ППЗСПЗЗ за 2015/2016г 2.18 MB
важно търг НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ /ПЛИКОВЕ/ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ ЗА СТОП. 2015/2016 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИТЯ НА ОБЛ. ВАРНА. 22.00 KB
важно търг НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА ЗА СВОБОДНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ ЗА 2015/2016 СТОПАНСКА ГОДИНА! 22.00 KB
търг ВАЖНО - Открита процедира за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда за свободните земеделски земи от ДПФ за 2015/2016 стопанска година - СПИСЪК НА ИМОТИТЕ /документи и информация може да откриете в раздел Новини от 01.07.2015г/ 364.00 KB
Протокол от проведено заседание на 07.07.2015г на Комисията назначена със Заповед РД15-10-261/24.06.2015г на Директора на ОД "Земеделие" Варна, във връзка с чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 642.53 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »

 

 

АДРЕС

  Варна 9000,ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4

 

телефон: 

(052) 621240

факс:

(052) 647351

 

email:

odzg_varna@

mzh.government.bg

 

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 528"

 


  

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И КОМАСАЦИЯ

Процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ - стопанска 2014-2015 - бързи връзки


 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО

указания, информация, срокове


 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа