новини
 • 19.03.2015 г.
  На 01.04.2015г ще се проведе среща със земеделските стопани, във връзка с новостите за кампания "Директни плащания 2015г".
  прочети >>
 • 12.03.2015 г.
  Одобрен е окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2014 и окончателния обхват на специализирания слой "Постоянно затревени площи"
  прочети >>
 • 27.02.2015 г.
  Списък на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем и аренда
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


важно Протокол за поправка на ЯФГ в Протокол от 20.05.2005г. за приемане на план на новообразуваните имоти на стопански двор - с.Габърница, общ.Ветрино, обл.Варна 1.12 MB
важно ВАЖНО - промяна в датата на обявената среща между земеделските производители и експерти на МЗХ 23.00 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землище Слънчево, община Аксаково за стопанската -2010/2011г - публикувана на 18.03.2015 56.30 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землище Яребична, община Аксаково за стопанската -2010/2011г - публикувана на 18.03.2015 54.37 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землище Куманово, община Аксаково за стопанската -2010/2011г - публикувана на 18.03.2015 50.59 KB
ново На вниманието на Тодорка Костадинова Банкова 1.19 MB
На вниманието на Галина Георгиева Македонска 1.15 MB
актуално Електронен файл за регистрация на земеделски производител и указания за попълване 592.99 KB
Неодобрен Протокол от 03.10.2014 г. с резултатите от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 306.50 KB
важно търг Констативен протокол за постъпила жалба срещу Протокол № 2 от 18 август 2014г на тръжна комисия за провеждане на търг, за стопанската 2014/2015 г. за отдаване под наем за едногодишно ползване на свободни земеделски земи от ДПФ на територията на област Варна 508.46 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »

 

 

АДРЕС

  Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4

 

телефони:
(052) 621240
(052) 621244

 

email:

odzg_varna@

mzh.government.bg

 

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 474"

 


  

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И КОМАСАЦИЯ

 Процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ - стопанска 2014-2015

***  

 Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ - стопанска 2013-2014г


  ВАУЧЕРИ за ГОРИВО

указания, информация, срокове


 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа