19.02.2018


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Предварителни обявления 

 повече >>

 

Процедури
повече>>

 

Публични покани
повече>>

 

Обяви

 повече >>

 


Вътрешни правила

повече >>


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа