19.02.2018


 
Въпроси и отговори
Секция за въпроси от граждани и отговори от администрацията
Questions & Answers


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа