новини
 • 13.03.2018 г.
  Кампания "Директни плащания - 2018"
  прочети >>
 • 19.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 • 08.09.2017 г.
  Стартираха теренните проверки в област Стара Загора
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Важно! Не се предвижда удължаване на определените срокове за прием на заявления за подпомагане за директни плащания за Кампания 2018 14.07 KB
Решение № 3 oт 26.04.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 113.00 KB
Решение № 2 oт 02.03.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 91.00 KB
Актуално! Обявление за издадена Заповед № РД-07-145/03.05.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, с кoято са одобрени планове на новообразуваните имоти за стопански дворове на с. Черганово, общ. Казанлък, с. Оризово, общ. Братя Даскалови и с. Главан, общ. Гълъбово. 91.00 KB
График на дейността по контролно-тенхическа инспекция на ОДЗ за май 2018 година. 2.23 MB
26.04.2018 Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец АПРИЛ 2018 година - обявено на 26.04.2018 год. 349.12 KB
16.04.2018 Съобщение за приети проекти за частично изменение на парцеларни планове на стопански дворове в с. Черганово, общ. Казанлък, с. Оризово, общ. Братя Даскалови и с. Главан, общ. Гълъбово 83.30 KB
Важно!!! Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на образци на заявления за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. 249.63 KB
Важно! Условия и ред за вписване в Лозарския регистър , администриран от Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 13.98 KB
График на дейността по контролно-тенхическа инспекция на ОДЗ за април 2018 година. 1004.83 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр.
Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102

ДЕЛОВОДСТВО:

тел.:(042) 925 334

 

ТЕЛЕФОН:
тел.:(042) 603 225

E-mail:

odz.stz@gmail.com


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2195"Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани 


 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г. 

 

Национална Селска Мрежа