новини
 • 21.11.2014 г.
  Протокол от 20.11.2014 г. от заседание на тръжната комисия за провеждане на трети национален търг за продажба имоти от ДПФ на притежателите на ПКБ.
  прочети >>
 • 19.11.2014 г.
  От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 04.11.2014 г.
  Протокол от 04.11.2014 г. от проведена тръжна сесия № 2 за обявения търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2014/2015 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Решение № 9 от 21.11.2014 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 114.00 KB
Решение № 8 от 24.10.2014 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 115.50 KB
НОВО! Електронна програма за попълване от земеделските производители за регистрация по Наредба 3/1999 г. за стопанската 2014-2015 г. 536.31 KB
Обявление за одобряване на техническите дейности по оцифряване на стопанския двор на село Памукчии, община Стара Загора. 508.47 KB
Обявление за одобрен план на новообразуваните имоти в стопанския двор на село Оризово, община Братя Даскалови. 517.19 KB
Обявление за одобрен план на новообразуваните имоти в стопанския двор на град Мъглиж, община Мъглиж. 506.39 KB
Обявление за одобрен план на новообразуваните имоти в стопанския двор на село Долно Изворово, община Казанлък. 514.11 KB
Заповед РД-07-346/07.11.2014 г. на директора на ОД "Земеделие"- Стара Загора за обявяване на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във в-к "Старозагорски новини" брой 215 от 10.11.2014 г. 1.50 MB
Решение № 7 от 26.09.2014 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 114.50 KB
Информация относно болестта "син език". 2.27 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 1907"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа