новини
 • 28.01.2016 г.
  В Областна администрация се проведе среща между животновъди и председатели на общински съвети
  прочети >>
 • 28.01.2016 г.
  Среща между млекопроизводители в областта и експерти на Министерството на земеделието и храните
  прочети >>
 • 27.01.2016 г.
  Разяснителна среща по повод кампания 2016
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Важно! График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец февруари 2016 година. 101.50 KB
Протокол от 01.02.2016 г. от търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Стара Загора, по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2015/2016 г. 139.00 KB
НОВО! РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ и УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 540.00 KB
Заповед N РД-07-006/11.01.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-657/19.10.2015 г. 120.00 KB
Актуален регистър! Електронна програма за попълване от земеделските стопани за регистрация по Наредба 3/1999 г. за стопанската 2015-2016г. 476.20 KB
НОВО! Протокол от 16.12.2015 г. от търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Стара Загора, на собствениците на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2015/2016 година. 114.50 KB
Протокол за разглеждане на възражения срещу Протокол № 17 от 26.11.2015 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № РД-07-657/19.10.2015 г. 659.59 KB
Протокол N 17 от 26.11.2015 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-657/19.10.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, публикуван на 30.11.2015 г. 273.50 KB
Решение № 8 от 20.11.2015 година на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 102.00 KB
Заявление по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ 37.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107

E-mail:

odz.stz@gmail.com 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2037"

 

 


Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани

 

 

Национална Селска Мрежа