новини
 • 20.08.2015 г.
  Стартиране на теренни проверки в област Стара Загора за кампания 2015 г.
  прочети >>
 • 20.08.2015 г.
  Размер на средното годишно рентно плащане за стопанската 2014/2015 г. по начин на трайно ползване на земеделските земи за землищата на територията на област Стара Загора
  прочети >>
 • 12.08.2015 г.
  На вниманието на земеделските производители, Във връзка с настъпилите промени в Закона за съхранение и търговия със зърно!
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 10.10 MB
На територията на област Стара Загора приключи кампанията по прибиране на есенниците. Получени са средни добиви по култури 29.50 KB
Важно! ДЕКЛАРАЦИЯ за обявяване на обект за съхранение на зърно по чл.58н, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 19.78 KB
Важно! ДЕКЛАРАЦИЯ за обявяване на обект за съхранение на зърно по чл.58н, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 46.34 KB
Заповед N РД-07-434/13.08.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-359/02.06.2015 г. 113.50 KB
Обявление на ОД «Земеделие» гр. Стара Загора за издадена заповед, с която е одобрен план на новообразувани имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Средец, общ. Опан. 475.27 KB
Важно! Заповед и Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 840.35 KB
Важно! Електронен формат на декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ. 16.35 KB
Актуален регистър! Електронна програма за попълване от земеделските производители за регистрация по Наредба 3/1999 г. за стопанската 2014-2015г. 550.27 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 1987"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа