новини
 • 11.12.2014 г.
  От 10.12.2014 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2014 г.
  прочети >>
 • 02.12.2014 г.
  Протокол от 02.12.2014 г. от заседание на тръжната комисия за провеждане на трети национален търг за продажба имоти от ДПФ на притежателите на ПКБ.
  прочети >>
 • 21.11.2014 г.
  Протокол от 20.11.2014 г. от заседание на тръжната комисия за провеждане на трети национален търг за продажба имоти от ДПФ на притежателите на ПКБ.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


НОВО! Електронна програма за попълване от земеделските производители за регистрация по Наредба 3/1999 г. за стопанската 2014-2015 г. 550.27 KB
НОВО! Заповед N РД-07-393/29.12.2014 г. за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 143.00 KB
Протокол N 14 от 12.12.2014 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 211.00 KB
НОВО! Обявление за одобряване на техническите дейности по оцифряване на стопански двор с.Медникарово, общ. Гълъбово 507.55 KB
Решение № 9 от 21.11.2014 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 114.00 KB
Решение № 8 от 24.10.2014 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 115.50 KB
Обявление за одобряване на техническите дейности по оцифряване на стопанския двор на село Памукчии, община Стара Загора. 508.47 KB
Обявление за одобрен план на новообразуваните имоти в стопанския двор на село Оризово, община Братя Даскалови. 517.19 KB
Обявление за одобрен план на новообразуваните имоти в стопанския двор на град Мъглиж, община Мъглиж. 506.39 KB
Обявление за одобрен план на новообразуваните имоти в стопанския двор на село Долно Изворово, община Казанлък. 514.11 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 1922"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа