новини
 • 21.07.2014 г.
  Средно годишно рентно плащане за стопанската 2013/2014 г.
  прочети >>
 • 11.07.2014 г.
  Търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2014/2015 година
  прочети >>
 • 23.06.2014 г.
  УКАЗАНИЯ за създаване на файлове по чл.69 и 70 за стопанската 2014- 2015 година
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол N 13 от 18.07.2014 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 306.00 KB
Oбявление за одобряване на техническите дейности по оцифряване на имоти в стопанския двор на с.Главан, общ. Гълъбово. 499.20 KB
Обявления за одобрени планове на новообразуваните имоти, находящи се в стопанските дворове на с.Черганово, общ.Казанлък, с.Спасово и с.Яздач, общ.Чирпан, с.Оризово, общ.Братя Даскалови 1.90 MB
Решение № 5 от 27 юни 2014 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 96.50 KB
Заповед № РД-07-204/30.06.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 110.00 KB
Протокол № 12 от 10.06.2014 г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 406.00 KB
Заповед № РД-07-168/13.06.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, публикувана във в-к "Старозагорски новини", бр. 111 от 16.06.2014 г. 3.32 MB
Решение № 4 от 30 май 2014 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 109.00 KB
Зaповед №о РД-07-146/23.05.2014 г. на директора на ОД "Земеделие" Стара Загораза класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 98.00 KB
Решение № 3 от 25 Април 2014 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 104.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 1891"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа