новини
 • 15.08.2014 г.
  Протокол от 14.08.2014 г. от проведена тръжна сесия № 1 за обявения търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2014/2015 г.
  прочети >>
 • 15.08.2014 г.
  Стартиране на специализирани Теренни проверки 2014
  прочети >>
 • 21.07.2014 г.
  Средно годишно рентно плащане за стопанската 2013/2014 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


НОВО! Електронна програма за попълване от земеделските производители за регистрация по Наредба 3/1999 г. за стопанската 2014-2015 г. 518.14 KB
Информация относно болестта "син език". 2.27 MB
Решение № 6 от 15.08.2014 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 98.00 KB
Заповед за определяне на комисия по чл. 37в. ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища в община Стара Загора. 1.47 MB
Заповед за определяне на комисия по чл. 37в. ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища в община Мъглиж. 443.85 KB
Заповед за определяне на комисия по чл. 37в. ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища в община Раднево. 766.67 KB
Заповед за определяне на комисия по чл. 37в. ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища в община Павел баня. 487.08 KB
Заповед за определяне на комисия по чл. 37в. ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища в община Опан. 480.00 KB
Заповед за определяне на комисия по чл. 37в. ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища в община Николаево. 327.15 KB
Заповед за определяне на комисия по чл. 37в. ал. 1 от ЗСПЗЗ по землища в община Казанлък. 685.13 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 1893"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа