новини
 • 28.04.2015 г.
  Съобщение относно удължаване срока за пререгистрация на земеделските стопани
  прочети >>
 • 14.04.2015 г.
  Среща МЗХ със земеделските производители
  прочети >>
 • 12.03.2015 г.
  Одобрен е окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2014 и окончателния обхват на специализирания слой "Постоянно затревени площи"
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Актуален регистър! Електронна програма за попълване от земеделските производители за регистрация по Наредба 3/1999 г. за стопанската 2014-2015 г. 550.27 KB
НОВО! Протокол N 15-1 от 29.04.2015 г. за изменение на Протокол N 15 от 16.04.2015 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикуван на 29.04.2015 г. 117.50 KB
НОВО! Протокол N 15 от 16.04.2015 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-202/09.03.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, публикуван на 22.04.2015 г. 461.50 KB
Съобщение за приети технически дейности по оцифряване на имоти от стопански двор с. Черна гора, общ.Братя Даскалови. 520.60 KB
Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Сулица, общ.Стара Загора. 582.40 KB
Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Трояново, общ.Раднево. 559.66 KB
Обявление изх.№ ДС-05-1589/02.04.2015 г. на ОД «Земеделие» гр.Стара Загора за издадена Заповед № РД-07-221/02.04.2015 г., с която е одобрен на план на новообразувани имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на гр.Гурково, общ.Гурково. 482.58 KB
Обявление изх.№ РД-16-316/01.04.2015 г. на ОД «Земеделие» гр.Стара Загора за издадена Заповед № РД-07-220/01.04.2015 г., с която е одобрен на план на новообразувани имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с.Малко Дряново, общ.Братя Даскалови. 538.93 KB
НОВО! Решение № 2 от 13.03.2015 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 98.00 KB
НОВО! Заповед № РД-07-207/18.03.2015 г. на Директора на ОД «З» Стара Загора със която са определени класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения национален търг в област Стара Загора 4.03 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 1951"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа