новини
 • 23.02.2017 г.
  Информационни срещи за разясняване на схемите по директните плащания по кампания`2017 се провеждат в област Стара Загора
  прочети >>
 • 17.02.2017 г.
  Размер на средното годишно рентно плащане за стопанската 2016/2017 година по начин на трайно ползване за землищата на територията на област Стара Загора
  прочети >>
 • 16.02.2017 г.
  На вниманието на регистрираните земеделски стопани!
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График на дейността по контролно-тенхическа инспекция на ОДЗ за април 2017 1.35 MB
НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ 2017 3.28 MB
НОВО! Решение № 2 oт 09.03.2017 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 79.00 KB
График на дейността по контролно-тенхическа инспекция на ОДЗ за март 2017 921.41 KB
НОВО! Заповед № РД 46-98/28.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 – 2018 г. за област Стара Загора. 101.06 KB
Важно! ЗАПОВЕД № РД 46-71/17.02.2017 г. за одобряване на Приложение 1 към заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ 113.00 KB
Важно! Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ 36.50 KB
Важно! Разяснения по кампания`2017 за директно подпомагане на площ 398.03 KB
НОВО! СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по реда на чл.37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 15.21 KB
НОВО! Заповед по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 72.35 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр.
Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102

ДЕЛОВОДСТВО:

тел.:(042) 925 334

 

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225

тел.:(042) 252 107

E-mail:

odz.stz@gmail.com


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2128"


 

 Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани

 

 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г. 

 

Национална Селска Мрежа