новини
 • 10.04.2014 г.
  Отстъпката за литър газьол е 0,31 лв. с ваучери за гориво за земеделските производители
  прочети >>
 • 26.02.2014 г.
  Протокол от 26.02.2014 г. от проведена тръжна сесия № 2 за обявения търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2013/2014 г.
  прочети >>
 • 05.02.2014 г.
  Търг /Втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2013/2014 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД-07-103/08.04.2014 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ на свободни, негодни за земеделско ползване поземлени имоти в стопанските дворове на територията на област Стара Загора 2.28 MB
Заповед №РД-07-079/18.03.2014 г. на директора на ОД "Земеделие"-Стара Загора за обявяване на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на свободни, негодни за земеделско ползване земи в стопански дворове на територията на област Стара Загора, публикувана във в-к "Старозагорски новини" бр.53 от 19.03.2014 г. 2.45 MB
Протокол №10 от 11 март 2014 година от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал 8 от ЗСПЗЗ. 134.50 KB
Обявление за одобрен план на новообразуваните имоти в стопански двор с. Арнаутито, община Стара Загора. 483.75 KB
Обявление за одобрен план на новообразуваните имоти в стопански двор с. Яздач, община Чирпан. 490.10 KB
Конкурс Обявление за конкурс за главен юрисконсулт към ОД "Земеделие"- Стара Загора от 25.02.2014г. 21.50 KB
Решение № 8 от 18 декември 2013 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 105.00 KB
Решение № 1 от 07 февруари 2014 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 106.50 KB
Заповед № РД-07-042/14.02.2014 г. на Директора на ОД"Земеделие" Стара Загора за класиране на кандидатите от проведен търг на 17.06.2013 година по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 1.34 MB
Ваучери за гориво за земеделските производители 2014 - удължаване на срока до 28.02.2014 г. 38.61 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 1881"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа