новини
 • 21.07.2015 г.
  Протокол от 20.07.2015 г. от проведена тръжна сесия № 1 за обявения търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2015/2016 г.
  прочети >>
 • 16.07.2015 г.
  На вниманието на земеделските стопани!!!
  прочети >>
 • 16.06.2015 г.
  Търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2015/2016 година
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Обявление на ОД «Земеделие» гр. Стара Загора за издадена заповед, с която е одобрен план на новообразувани имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Средец, общ. Опан. 475.27 KB
Важно! Заповед и Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 840.35 KB
Важно! Електронен формат на декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ. 16.35 KB
Актуален регистър! Електронна програма за попълване от земеделските производители за регистрация по Наредба 3/1999 г. за стопанската 2014-2015г. 550.27 KB
Протокол N 16 от 13.07.2015 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-359/02.06.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, публикуван на 16.07.2015 г. 245.50 KB
Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Средец, общ. Опан. 525.77 KB
Решение № 5 от 30.06.2015 година на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 94.00 KB
Писмо на Министъра на земеделието и храните до служителите на ОД "Земеделие" - Стара Загора 670.31 KB
НОВО! Обявление на ОД «Земеделие» гр. Стара Загора за издадена заповед, с която е одобрен план на новообразувани имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Средногорово, общ. Казанлък. 477.04 KB
НОВО! Обявление на ОД «Земеделие» гр. Стара Загора за издадена заповед, с която е одобрен план на новообразувани имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Памукчии, общ. Стара Загора. 473.56 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 1979"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа