новини
 • 09.10.2015 г.
  Учредяване на Консултативен съвет по животновъдство към ОД "Земеделие" Стара Загора
  прочети >>
 • 06.10.2015 г.
  На вниманието на животновъдите!
  прочети >>
 • 04.09.2015 г.
  Прессъобщение за раздаване на втория комплект ваучери за 2014 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Актуален регистър! Електронна програма за попълване от земеделските стопани за регистрация по Наредба 3/1999 г. за стопанската 2015-2016г. 864.31 KB
Обявление на ОД «Земеделие» гр. Стара Загора за издадена заповед, с която е одобрен план на новообразувани имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Трояново, общ. Раднево. 269.00 KB
Обявление на ОД «Земеделие» гр. Стара Загора за издадена заповед, с която е одобрен план на новообразувани имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Шейново, общ. Казанлък. 269.03 KB
Решение № 6 от 04.09.2015 година на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 131.00 KB
Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Шейново, общ. Казанлък. 478.40 KB
Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Трояново, общ. Раднево. 940.58 KB
Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 10.10 MB
На територията на област Стара Загора приключи кампанията по прибиране на есенниците. Получени са средни добиви по култури 29.50 KB
Важно! ДЕКЛАРАЦИЯ за обявяване на обект за съхранение на зърно по чл.58н, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 19.78 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2001"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа