новини
 • 28.06.2016 г.
  Протокол от 28.06.2016 г. за разпределение по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ от имоти от ДПФ, представляващи ПМЛ за стопанската 2016/2017 г.
  прочети >>
 • 10.06.2016 г.
  Търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2016/2017 година
  прочети >>
 • 19.04.2016 г.
  ПРОГРАМА НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, СЕЛСКО СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед РД-07-207/21.06.2016г. ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН за земеделските земи на територията на област Стара Загора в периода 20.06.2016г - 01.11.2016г. 720.22 KB
Решение № 4 от 09.06.2016 година на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 98.50 KB
Заповед № 46-326/14.05.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която се допълва Приложение № 1 към Заповед № РД 46-111/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са определени свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017 г. по реда на чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ 96.41 KB
Заповед N РД-07-184/13.05.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-105/18.02.2016 г. 102.00 KB
Решение № 3 от 26.04.2016 година на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 89.00 KB
График ЗРКЗГТ за май 2016 г. 1.47 MB
Протокол за разглеждане на възражения срещу Протокол № 18 от 28.03.2016 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № РД-07-105/18.02.2016 г. 170.50 KB
График ЗРКЗГТ за април 2016 г. 1.49 MB
Съобщение на вниманието на собствениците на имоти в стопански дворове 917.66 KB
Решение № 2 от 11.03.2016 година на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 91.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107

E-mail:

odz.stz@gmail.com 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2064"

 

 


Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани

 

 

Национална Селска Мрежа