новини
 • 13.03.2018 г.
  Кампания "Директни плащания - 2018"
  прочети >>
 • 19.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 • 08.09.2017 г.
  Стартираха теренните проверки в област Стара Загора
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Актуално! Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАРТ 2018 година и първото тримесечие на 2018 г. - обявено на 21.03.2018 год. 318.70 KB
Заповед № РД 46-117/27.02.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 г. 100.97 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ФЕВРУАРИ 2018 година - обявено на 26.01.2018 год. 349.05 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ФЕВРУАРИ 2018 година - обявено на 28.02.2018 год. 348.88 KB
Актуално! Решение № 1 oт 31.01.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 77.00 KB
Актуално! Протокол от 05.02.2018 г. за разглеждане на възражения срещу протокол № 20 от 23.01.2018 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 и чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № РД-07-530/14.12.2017 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 81.50 KB
График на дейността по контролно-тенхическа инспекция на ОДЗ за февруари 2018 година. 917.97 KB
26.01.2018 г. Размер на средното годишно рентно плащане за стопанската 2017/2018 г. за землищата от общините на територията на област Стара Загора 26.03 KB
Актуално! Протокол N 20 от 23.01.2018 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-530/14.12.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, публикуван на 26.01.2018 г. 243.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ЯНУАРИ 2018 година и четвъртото тримесечие на 2017 г. - обявено на 02.01.2018 год. 317.47 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр.
Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102

ДЕЛОВОДСТВО:

тел.:(042) 925 334

 

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225

тел.:(042) 252 107

E-mail:

odz.stz@gmail.com


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2184" 

Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани

 

 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г. 

 

Национална Селска Мрежа