новини
 • 11.08.2017 г.
  УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ
  прочети >>
 • 22.06.2017 г.
  Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г.
  прочети >>
 • 23.02.2017 г.
  Информационни срещи за разясняване на схемите по директните плащания по кампания`2017 се провеждат в област Стара Загора
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от 16.08.2017 г. от проведена тръжна сесия № 1 за обявения търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2017/2018 г - публикуван на 17.08.2017г. 157.50 KB
Актуално! Заповед № РД-07-185/12.07.2017 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора за търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Стара Загора за стопанската 2017/2018 година, списък на имотите от ДПФ, обект на търга и необходими документи за участие в търга. 104.70 KB
Актуално! Решение № 4 oт 15.06.2017 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 107.50 KB
Решение № 1 oт 02.02.2017 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 70.50 KB
Заповед по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 72.35 KB
Декларация по чл. 37ж, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 18.13 KB
СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по реда на чл.37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 15.21 KB
Заявление за участие в споразумение за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ за календарната ………/…….. година 41.00 KB
Заповед № РД 46-98/28.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 – 2018 г. за област Стара Загора. 101.06 KB
НОВО! Заповед N РД-07-169/13.06.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-525/06.12.2016 г. 130.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр.
Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102

ДЕЛОВОДСТВО:

тел.:(042) 925 334

 

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225

тел.:(042) 252 107

E-mail:

odz.stz@gmail.com


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2143"


 

 Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани

 

 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г. 

 

Национална Селска Мрежа