новини
 • 20.12.2016 г.
  Протокол от 16.12.2016 г. от проведения търг, съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2016/2017 година
  прочети >>
 • 20.12.2016 г.
  От 1 до 31 януари 2017 г. тече срокът за кандидатите, подали заявления за подпомагане през 2016 г. по схемите за обвързана подкрепа за плодове, за зеленчуци.
  прочети >>
 • 05.12.2016 г.
  Протокол от 05.12.2016 г. от проведена тръжна сесия № 2 за обявения търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2016/2017 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол N 19 от 17.01.2017 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-525/06.12.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, публикуван на 19.01.2017 г. 158.00 KB
Фонд „Земеделие“ изплати над половин милиард лева по СЕПП 14.22 KB
Решение № 7 oт 08.12.2016 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 76.50 KB
НОВО! Заповед № РД-07-525/06.12.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във в-к "Старозагорски новини", брой 224 от 07.12.2016 г. 135.50 KB
НОВО! Обявление за одобрени планове на новообразувани имоти. 71.50 KB
Съобщение за приети планове на новообразуваните имоти на стопански дворове в с. Черганово, общ. Казанлък, с. Скобелево, общ. Павел баня, с. Борилово и с. Стрелец, общ. Стара Загора 59.10 KB
Решение № 6 oт 25.10.2016 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 71.50 KB
ВНИМАНИЕ! ХІІ–тото Национално изложение по животновъдство, което ще се проведе на 21 и 22 октомври 2016 г. в град Сливен. 88.30 KB
Решение № 5 oт 13.09.2016 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 70.50 KB
НОВО! Заповед № РД-07-299/27.09.2016 г. за определяне останалите свободни земи от държавния поземлен фонд, след проведена първа тръжна сесия за стопанската 2016/2017 г. 514.17 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107

E-mail:

odz.stz@gmail.com 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2108"


 

 Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани

 

 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г. 

 

Национална Селска Мрежа