новини
 • 08.09.2017 г.
  Стартираха теренните проверки в област Стара Загора
  прочети >>
 • 25.08.2017 г.
  Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  прочети >>
 • 11.08.2017 г.
  УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График на дейността по контролно-тенхическа инспекция на ОДЗ за октомври 2017 година. 730.30 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове за ОСЗ Стара Загора 71.00 KB
Важно! Актуализиран индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове за ОСЗ Мъглиж. 112.00 KB
19.09.2017 Заповед № РД-07-253/18.09.2017 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора за откриване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Стара Загора, по реда и условията на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година-публикувана на 19.09.2017 г. 170.50 KB
Заповед № РД 46-282/14.09.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за допълнение на Приложение № 1 към Заповед № РД 46-98/28.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 – 2018 г. за област Стара Загора. 115.50 KB
Решение № 5 oт 20.07.2017 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 101.00 KB
Решение № 6 oт 05.09.2017 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 89.50 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове за ОСЗ Чирпан 79.00 KB
График на дейността по контролно-тенхическа инспекция на ОДЗ за септември 2017. 889.66 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове за ОСЗ Мъглиж. 112.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр.
Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102

ДЕЛОВОДСТВО:

тел.:(042) 925 334

 

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225

тел.:(042) 252 107

E-mail:

odz.stz@gmail.com


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2163" 

Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани

 

 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г. 

 

Национална Селска Мрежа