новини
 • 08.09.2017 г.
  Стартираха теренните проверки в област Стара Загора
  прочети >>
 • 25.08.2017 г.
  Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  прочети >>
 • 11.08.2017 г.
  УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


15.12.2017г. Заповед N РД-07-530/14.12.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във в-к "Старозагорски новини" брой 233 от 15.12.2017г. 199.50 KB
13.12.2017 Протокол от 13.12.2017 г. от проведения търг, съгласно чл.37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година, публикуван на 13.12.2017 г. 106.50 KB
НОВО! Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ДЕКЕМВРИ 2017 година - обявено на 29.11.2017 год. 348.99 KB
24.11.2017 24.11.2017 г. - Заповед № РД-07-515/23.11.2017 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора за откриване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Стара Загора, по реда и условията на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година. 167.49 KB
03.10.2017 Заповед № РД-07-488/01.11.2017 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора за откриване на процедурата за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Стара Загора за стопанската 2017/2018 година 204.63 KB
Актуално! Заповед № РД-07-486/31.10.2017 г. на директора на ОД „Земеделие“ гр. Стара Загора, на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, за определяне на останалите свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд след проведен търг, на основание чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ , за стопанската 2017/2018 година. 61.00 KB
Актуално! Заповед № РД-07-485/31.10.2017 г. на директора на ОД „Земеделие“ гр. Стара Загора, на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, за определяне на останалите свободни земи от държавния поземлен фонд, след проведена първа тръжна сесия за стопанската 2017/2018 година. 62.88 KB
Актуално! Решение № 7 oт 17.10.2017 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 84.00 KB
Протокол от 23.10.2017 г. от проведения търг, съгласно чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година, публикуван на 25.10.2017г. 180.00 KB
Индикативен график за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове за ОСЗ Казанлък 57.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр.
Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102

ДЕЛОВОДСТВО:

тел.:(042) 925 334

 

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225

тел.:(042) 252 107

E-mail:

odz.stz@gmail.com


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2172" 

Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани

 

 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г. 

 

Национална Селска Мрежа