новини
 • 13.07.2016 г.
  Протокол от 13.07.2016 г. от проведена тръжна сесия № 1 за обявения търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2016/2017 г.
  прочети >>
 • 13.07.2016 г.
  Срокове за процедурите по сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 година
  прочети >>
 • 28.06.2016 г.
  Протокол от 28.06.2016 г. за разпределение по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ от имоти от ДПФ, представляващи ПМЛ за стопанската 2016/2017 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Димитриево, общ. Чирпан 480.81 KB
Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Бяло поле, общ. Опан 479.05 KB
Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Ковачево, общ. Раднево 491.83 KB
График ЗРКЗГТ за юли 2016 г. 1.27 MB
Заповед РД-07-207/21.06.2016г. ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН за земеделските земи на територията на област Стара Загора в периода 20.06.2016г - 01.11.2016г. 720.22 KB
Заповед № 46-326/14.05.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която се допълва Приложение № 1 към Заповед № РД 46-111/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са определени свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017 г. по реда на чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ 96.41 KB
Заповед N РД-07-184/13.05.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-105/18.02.2016 г. 102.00 KB
График ЗРКЗГТ за май 2016 г. 1.47 MB
Протокол за разглеждане на възражения срещу Протокол № 18 от 28.03.2016 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № РД-07-105/18.02.2016 г. 170.50 KB
График ЗРКЗГТ за април 2016 г. 1.49 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107

E-mail:

odz.stz@gmail.com 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2076"Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г.
Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 11-15г.

 


Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани

 

 

Национална Селска Мрежа