новини
 • 20.05.2015 г.
  МЗХ удължава срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май
  прочети >>
 • 28.04.2015 г.
  Съобщение относно удължаване срока за пререгистрация на земеделските стопани
  прочети >>
 • 14.04.2015 г.
  Среща МЗХ със земеделските производители
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


НОВО! Протокол от 11.05.2015 г. за разглеждане на постъпилите възражения против Протокол N 15-1 от 29.04.2015 г. за изменение на Протокол N 15 от 16.04.2015 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикуван на 11.05.2015 г. 84.50 KB
НОВО! Обявление изх.№ ДС-05-718/05.05.2015 г. на ОД «Земеделие» гр.Стара Загора за издадена Заповед № РД-07-318/05.05.2015 г., с която са одобрени техническите дейности по оцифряване на парцели по парцеларния план на стопански двор с. Черна гора, общ. Братя Даскалови. 475.15 KB
НОВО! Обявление изх.№ ДС-05-717/05.05.2015 г. на ОД «Земеделие» гр.Стара Загора за издадена Заповед № РД-07-317/05.05.2015 г., с която е одобрен на план на новообразувани имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Трояново, общ. Раднево. 477.70 KB
НОВО! Обявление изх.№ ДС-05-716/05.05.2015 г. на ОД «Земеделие» гр.Стара Загора за издадена Заповед № РД-07-316/05.05.2015 г., с която е одобрен на план на новообразувани имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Сулица, общ. Стара Загора. 480.51 KB
НОВО! Протокол от 04.05.2015 г. за разглеждане на постъпило възражение против Протокол N 15 от 16.04.2015 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувано на 04.05.2015 г. 91.00 KB
Актуален регистър! Електронна програма за попълване от земеделските производители за регистрация по Наредба 3/1999 г. за стопанската 2014-2015 г. 550.27 KB
НОВО! Протокол N 15-1 от 29.04.2015 г. за изменение на Протокол N 15 от 16.04.2015 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикуван на 29.04.2015 г. 117.50 KB
НОВО! Протокол N 15 от 16.04.2015 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-202/09.03.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, публикуван на 22.04.2015 г. 461.50 KB
Съобщение за приети технически дейности по оцифряване на имоти от стопански двор с. Черна гора, общ.Братя Даскалови. 520.60 KB
Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Сулица, общ.Стара Загора. 582.40 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 1962"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа