новини
 • 19.08.2016 г.
  МЗХ започва теренните проверки на физическите блокове за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • 15.08.2016 г.
  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Стара Загора, на собствениците на пасищни селскостопански животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2016/2017 г.
  прочети >>
 • 13.07.2016 г.
  Протокол от 13.07.2016 г. от проведена тръжна сесия № 1 за обявения търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2016/2017 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД 09-582 от 12.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2016 г. 9.14 MB
Важно! Обявление за одобрени планове на новообразувани имоти. 441.87 KB
Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Димитриево, общ. Чирпан 480.81 KB
Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Бяло поле, общ. Опан 479.05 KB
Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Ковачево, общ. Раднево 491.83 KB
График ЗРКЗГТ за юли 2016 г. 1.27 MB
Заповед РД-07-207/21.06.2016г. ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН за земеделските земи на територията на област Стара Загора в периода 20.06.2016г - 01.11.2016г. 720.22 KB
Заповед № 46-326/14.05.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която се допълва Приложение № 1 към Заповед № РД 46-111/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са определени свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017 г. по реда на чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ 96.41 KB
Заповед N РД-07-184/13.05.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед N РД-07-105/18.02.2016 г. 102.00 KB
График ЗРКЗГТ за май 2016 г. 1.47 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107

E-mail:

odz.stz@gmail.com 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2084"Консултативни съвети към ОД"З"-Стара Загора


 

Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - 2016г.
Решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 11-15г.

 


Програма за регистрация/ пререгистрация на земеделски стопани

 

 

Национална Селска Мрежа