новини
 • 16.11.2015 г.
  Търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2015/2016 година
  прочети >>
 • 13.11.2015 г.
  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Стара Загора, на собствениците на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2015/2016 година.
  прочети >>
 • 09.10.2015 г.
  Учредяване на Консултативен съвет по животновъдство към ОД "Земеделие" Стара Загора
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Решение № 8 от 20.11.2015 година на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 102.00 KB
Заявление по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ 37.50 KB
Указания за изплащане от областните дирекции "Земеделие" на постъпилите суми по реда на чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди 38.50 KB
Заповед РД 09-874/13.11.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на образец на заявление по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ 118.50 KB
СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС /ТОО/ - ГР. СТАРА ЗАГОРА), СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА-СОФИЯ) И НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ (НСГБ). 55.00 KB
НОВО! Решение № 7 от 16.10.2015 година на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 101.00 KB
НОВО! Протокол от 22.10.2015 г. за разпределяне на необходимата площ по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ от имотите от държавния поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади, определени със Заповед № РД 46-630/01.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните. 106.00 KB
Заповед N РД-07-657/19.10.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във в-к "Старозагорски новини" брой 202 от 20.10.2015 г. 2.59 MB
Актуален регистър! Електронна програма за попълване от земеделските стопани за регистрация по Наредба 3/1999 г. за стопанската 2015-2016г. 864.31 KB
Обявление на ОД «Земеделие» гр. Стара Загора за издадена заповед, с която е одобрен план на новообразувани имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Трояново, общ. Раднево. 269.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2011"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа