новини
 • 10.07.2014 г.
  Открита е процедура за търг за продажба по чл.27,ал.8 от ЗСПЗЗ на земи - частна държавна собственост.
  прочети >>
 • 02.07.2014 г.
  ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ «ЗЕМЕДЕЛИЕ» - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
  прочети >>
 • 25.06.2014 г.
  Обучение, реализирано по проект „ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА МОДЕРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед на директора на ОД „Земеделие” Софийска област № РД-12-132/07.07.2014г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ върху имоти, частна държавна собственост, в общини Горна Малина, Сливница, Елин Пелин, Ихтиман и Чавдар. 42.30 MB
Срок за подаване на документи за участие в търг по заповед № РД-12-132/07.07.2014г. Формуляри на заявления. 22.47 KB
От 2014г. масивите за ползване ще включват имоти, възстановени в стари граници. До 31 юли се подават декларация /заявление/ по образец за формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ В ЗЕМЛИЩЕТО. 29.63 KB
Важно за кандидатите за директни плащания! Стартират проверки на декларираните за подпомагане площи. 75.62 KB
Вътрешна оценка за изследване на напредъка в резултат на изпълнение на дейностите по проект „за модерна и компетентна администрация“. 176.00 KB
Информация, относно движението на преписки по придобиване на прилежащи площи в стопанските дворове по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, актуална към 23.06.2014г. 33.64 KB
Протоколно решение за определяне размера на средното годишно рентно плащане за землищата по общини в Софийска област на декар за стопанска 2013-2014г. 4.18 MB
Инструкция относно практическото прилагане на схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво“ 420.75 KB
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 28.05.2014Г. В ОБЩИНИТЕ ИХТИМАН И КОСТЕНЕЦ. 24.00 KB
Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област приключи изпълнението на проект „За модерна и компетентна администрация”. 87.61 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Skip Navigation Links.


АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №4, eт.6

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(02) 980 2873
факс:(02) 988 3263

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 174"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа