21.04.2019


Извлечение от ПРОТОКОЛ № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Главен експерт” в Общинска служба по земеделие Източна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 80.00 KB
ОД "Земеделие" София град обявява конкурс за заемане на длъжността “Главен експерт” в Общинска служба по земеделие "Източна" към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град 85.50 KB
Извлечение от ПРОТОКОЛ № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Източна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 85.50 KB
ОД "Земеделие" София град обявява конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие "Източна" към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град 84.00 KB
ОД "Земеделие" София град търси да назначи Главен юристконсулт по ЗАМЕСТВАНЕ. 81.50 KB
Заявление за участие в конкурс 48.00 KB
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 16.28 KB

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !

                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg