21.07.2019


Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град за прекратяване на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Западна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 76.50 KB
Извлечение от ПРОТОКОЛ № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Западна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град 85.00 KB
ОД "Земеделие" София град, обявява конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие "Западна" към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град 83.50 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град за прекратяване на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие "Източна" към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 76.50 KB
ОД "Земеделие" София град търси да назначи Главен юрисконсулт по ЗАМЕСТВАНЕ. 81.50 KB
Заявление за участие в конкурс 48.00 KB
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 16.28 KB

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !

                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg