новини
 • 18.01.2017 г.
  На вниманието на всички земеделски стопани, относно правни основания.
  прочети >>
 • 12.01.2017 г.
  На вниманието на регистрираните земеделски стопани! Крайният срок за пререгистрация за текущата стопанска година е 28 февруари 2017г.
  прочети >>
 • 30.12.2016 г.
  График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника в област София град през м. Януари 2016 год.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Важно! На вниманието на земеделските стопани! Документи за регистрация по Наредба №3 / 99год. 481.20 KB
ОСЗ Панчарево уведомява земеделските стопани, че на 12.09.2016 г. от 10.00 часа ще извърши служебно разпределение на масивите за ползване за землище язовир Искър. 72.00 KB
Всички земеделски стопани, могат да подават заявление по програма "Deminimis" - за пчели и отпускане на кредити за торове, и семена! 5.53 MB
Важно! Заповед № РД 09-582 от 12.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2016 г. 325.94 KB
Протокол от проведеният на 19.07.2016 год. търг с тайно наддаване - първа тръжна сесия, за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2016/2017 г. на територията на област София град, 1.73 MB
Разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 2.93 MB
ново Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно настъпването на пожароопасен сезон за 2016г. във всички земеделски територии в област София град, считано от 20.06.2016год. до 31.10.2016год. 1.38 MB
ново Протокол от проведената на 27.04.2016г. среща - семинар, относно "Производство на качествено сурово мляко". 1.37 MB
ново Списък на свободни имоти от ДПФ - пасища, мери и ливади за разпределение по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 год. 1.19 MB
ново Заповед № РД-46-113 / 26.02.2016 год. на Министъра на земеделието и храните за определяне на пасища, мери и ливади от ДПФ, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016/2017 год. 118.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »


АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №148

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 579"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа