новини
 • 23.03.2015 г.
  По инициатива на Министерството на земеделието и храните , ОДЗ София - град организира среща със земеделските стопани
  прочети >>
 • 12.02.2015 г.
  Пререгистрацията на земеделските производители за стопанската 2014/2015 година приключва на 04.03.2015 г.
  прочети >>
 • 12.01.2015 г.
  Областна Дирекция „Земеделие” София град открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури,за срок от една стопан
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ВАЖНО!!! 20.50 KB
Изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ 1.08 MB
На вниманието на Земеделските стопани притежаващи индивидуална млечна квота 25.50 KB
На вниманието на Земеделските стопани 136.37 KB
Обследване на площите с есенни култури 82.00 KB
Примерно разпределение на общинските служби по земеделие към ОД ”Земеделие” София град за прием на заявления на кандидатите за подпомагане с постоянен адрес /за физическите лица/ и съдебна регистрация /за юридическите лица/ - гр. София, през кампания Директни плащания`2015 и по останалите схеми и мерки, включени в Общото заявление за подпомагане 42.00 KB
Одобрени са окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2014 и окончателният специализиран слой „Постоянно затревени площи” 116.00 KB
Заповед № РД-46-287/06.03.2015г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен слой „Площи допустими за подпомагане” за Кампания 2014 721.84 KB
Заповед № РД-46-288/06.03.2015г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен слой „Постоянно затревени площи” за Кампания 2014 част от Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП) 376.94 KB
ОД „Земеделие” София град организира провеждане на информационна кампания за запознаването Ви с подготвяната промяна в нормативната уредба, свързана с подпомагането по схеми и мерки за директни плащания през 2015 година. 22.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №148

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 209"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа