новини
 • 12.02.2015 г.
  Пререгистрацията на земеделските производители за стопанската 2014/2015 година приключва на 04.03.2015 г.
  прочети >>
 • 12.01.2015 г.
  Областна Дирекция „Земеделие” София град открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури,за срок от една стопан
  прочети >>
 • 10.12.2014 г.
  Кандидатите за Директни плащания 2014 могат да проверяват заявените си площи в интернет
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ОД „Земеделие” София град организира провеждане на информационна кампания за запознаването Ви с подготвяната промяна в нормативната уредба, свързана с подпомагането по схеми и мерки за директни плащания през 2015 година. 22.00 KB
ПРОТОКОЛ-К3-02-001 за заседанието на Комисията по чл. 17ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ от 28.01.2014 883.26 KB
Актуална информация за земеделските производители: (1.)Условия за регистриране на земеделски производители (2.) Анкетна карта за регистрация на земеделски производители (3.) Упътване за работа с файл на ЗП 365.01 KB
Заповед РД-03-001/07.01.2015 г. 494.74 KB
НАРЕДБА № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 94.50 KB
Приблизително 65 200 000 лв. ще бъдат изплатени на животновъди, кандидатстващи по директните плащания. Средствата са по Схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството (НДЖ1) и по Схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството (НДЖ 3), за кампания 2014 г. Със Заповед РД 09-778 от 26.11.2014 г. на Министъра на земеделието и храните субсидиите по двете схеми ще бъдат изплатени на два транша. Полагаемата субсидия по НДЖ1 е 200 лв. за говеда и 350 лв. за биволи, като изплащането ще се извърши както следва: 140 лв. за говеда през декември 2014 г. и 60 лв. през януари 2015 г., и за биволи 245 лв. през декември 2014 г. и 105 лв. в началото на 2015 г. Подпомагането по НДЖ 3 се равнява на 41 лв. за животно и ще се извърши на следните траншове: 28 лв. през декември 2014 г. и 13 лв. през януари 2015 г. С настоящия трансфер се извършва плащане към действащите животновъди. Подпомагане по НДЖ1 ще получат 6 915 земеделски стопани, а общата сума е над 38 550 000 лв., аз по схемата НДЖ3 7 450 земеделски стопани са със сума от над 26 640 000 лв. Средствата са осигурени в резултат на актуализацията на бюджета на Република България за 2014 г. и ще постъпят по сметките на земеделските стопани до края на текущата седмица. 23.00 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно сключване на споразумение между собственици и ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на кв. Слатина. 331.22 KB
Във връзка с приключване на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ е издадена Заповед № РД 03-116 / 25.09.2014 на Директора на ОД "Земеделие" София град. 271.78 KB
Указания за целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2015г. 1.57 MB
Указания за предоставяне на помощ de minimis за изхранване на овце-майки през 2014г. 1.47 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №148

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 205"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа