новини
 • 29.07.2014 г.
  Областна Дирекция „Земеделие” София град открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури
  прочети >>
 • 02.07.2014 г.
  Съобщение: Областна дирекция „Земеделие” – София град, на основание чл.45 ал.6 от ППЗСПЗЗ
  прочети >>
 • 02.07.2014 г.
  Изработения План на новообразуваните имоти за парцели ІV и VІІ от Парцеларния план на Малък стопански двор в с. Клисура, район Банкя, Столична община, приет с Протокол от 10.06.2014г
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Документи за участие в търг за земеделски земи от ДПФ за юридически лица 43.71 KB
Документи за участие в търг за земеделски земи от ДПФ за физически лица 42.68 KB
Заповед на Директора за провеждане на търг на земеделски земи от ДПФ 969.53 KB
От тук може да свалите файловете в единен формат по чл.69, ал.1 ППЗСПЗЗ и чл.70, ал.1 ППЗСПЗЗ 814 Байтове
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ до конкурс за длъжността “директор на дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” София град 96.00 KB
ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 32.00 KB
ОД "Земеделие" София град уведомява кандидатите за подпомагане по схемите за единно плащане на площ (СЕПП), че във връзка с актуализацията на Системата за индентификация на земеделските парцели (СИЗП) за 2014г., през месец юни се извършва самолетно заснемане с цел актуализация на цифровата орто-фото карта (ЦОФК) 21.00 KB
Примерно разпределение на общинските служби по земеделие към ОД ”Земеделие” София град за прием на заявления на кандидатите за подпомагане през Кампания`2014 42.00 KB
Покана за среща за разясняване на възможностите и условията за кредитиране от търговски банки чрез гаранция от Националния гаранционен фонд на Програмата за развитие на селските райони на 11 февруари 2014 г. от 11 часа в хотел „Бест Уестърн Плюс Бистрол” в гр. София 664.01 KB
Разпределение на общинските служби по земеделие към ОД ”Земеделие” София град, за прием на декларации на кандидатите за подпомагане по схемата Държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери” 42.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №148

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 184"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа