новини
 • 15.04.2014 г.
  Фонд „Земеделие” дава 40 милиона лева като първи транш за хуманно отношение към свине и птици
  прочети >>
 • 08.04.2014 г.
  ДФ „Земеделие” отпуска първия транш от 11 милиона лева за изхранване на животни през 2014 година.
  прочети >>
 • 05.11.2013 г.
  УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, Министерството на земеделието и храните и областните дирекции „Земеделие” осъществяват регулярни статистически наблюдения за събиране на информация в областта на земеделието.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. Следваща страница >>
актуално


Примерно разпределение на общинските служби по земеделие към ОД ”Земеделие” София град за прием на заявления на кандидатите за подпомагане през Кампания`2014 42.00 KB
Покана за среща за разясняване на възможностите и условията за кредитиране от търговски банки чрез гаранция от Националния гаранционен фонд на Програмата за развитие на селските райони на 11 февруари 2014 г. от 11 часа в хотел „Бест Уестърн Плюс Бистрол” в гр. София 664.01 KB
Разпределение на общинските служби по земеделие към ОД ”Земеделие” София град, за прием на декларации на кандидатите за подпомагане по схемата Държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери” 42.00 KB
Необходими документи, указания и калкулатор за стартиращата кампания - Ваучери за гориво за земеделските производители 2014 160.61 KB
От тук може да изтеглите електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация/заверка на земеделски производител по реда на Наредба 3 / 1999 година за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. 348.52 KB
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" София град за определяне на масиви за ползване на земеделските земи в землищата, попадащи на територията на Общинска служба по земеделие Нови искър за стопанската 2013/2014г. 19.45 MB
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" София град за определяне на масиви за ползване на земеделските земи в землищата, попадащи на територията на Общинска служба по земеделие Панчарево за стопанската 2013/2014г. 37.99 MB
Статистически въпросник за структурата на земеделските стопанства за стопанската година 2012/2013 892.69 KB
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" София град за определяне на масиви за ползване на земеделските земи в землищата, попадащи на територията на Общинска служба по земеделие Овча купел за стопанската 2013/2014г. 26.88 MB
На основание, чл.3,ал.4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие”, в сила от 26.01.2010 г., издаден от МЗХ, изм. /ДВ, бр.32/19.04.2011г./ и във връзка с чл. 37в от ЗСПЗЗ и чл.73, ал.2 от ППЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, по смисъла на §1л. т. 1 от Допълнителните разпоредби на ППЗСПЗЗ по землища за територията на Общинска служба по земеделие Панчарево 133.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №148

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 172"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа