новини
 • 11.08.2014 г.
  Областна Дирекция „Земеделие” София град уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  прочети >>
 • 29.07.2014 г.
  Областна Дирекция „Земеделие” София град открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури
  прочети >>
 • 02.07.2014 г.
  Съобщение: Областна дирекция „Земеделие” – София град, на основание чл.45 ал.6 от ППЗСПЗЗ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно сключване на споразумение между собственици и ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на кв. Слатина. 331.22 KB
Във връзка с приключване на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ е издадена Заповед № РД 03-116 / 25.09.2014 на Директора на ОД "Земеделие" София град. 271.78 KB
Указания за целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2015г. 1.57 MB
Указания за предоставяне на помощ de minimis за изхранване на овце-майки през 2014г. 1.47 MB
Протоколи във връзка с болестта "син език" 872.56 KB
Заповед № РД11-1366 / 14.06.2014г. на Директора на Българска Агенция по безопасност на храните във връзка с възникването и разпространението на болестта "син език" 971.55 KB
СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ФЕРМЕРИ И СТОПАНИ КАКВО ДА ПРАВЯТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА. 32.61 KB
33.00 KB
УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, Уведомяваме ви, че от 12 август 2014 год. на територията на ОД „Земеделие” София град стартира извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове за актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП): Чрез специализираните теренни проверки трябва да се актуализират данните в СИЗП за: - Физически блокове – граници, изключени полигони, начин на трайно ползване; - Слой „Площи в добро земеделско състояние” – граници, на полигони и изключени части от тях”; - Да се подпомага и извършва контрол на качеството на дешифриране при наличие на нова цифрова ортофотокарта на България за 2014 година. Теренните проверки ще се извършват от екипи от служители на общинските служби по земеделие и областната дирекция. Крайният срок за приключване на теренните проверки е 20 октомври 2014 год. 83.00 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно сключване на споразумения между собственици и ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по землища за територията на ОСЗ "Нови Искър" 1.14 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №148

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 195"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа