новини
 • 20.09.2016 г.
  На 15 септември 2016г. изтече периодът на задържане на животните, заявени за подпомагане по схемите за обвързана с производството директна подкрепа за 2016.г
  прочети >>
 • 14.09.2016 г.
  ВАЖНО! Общински служби по земеделие "Овча купел"и "Панчарево", ще направят служебно разпределение на масиви за ползване между земеделски стопани.
  прочети >>
 • 13.09.2016 г.
  ВАЖНО! Заявления за подпомагане в ИСАК кампания 2016г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ОСЗ Панчарево уведомява земеделските стопани, че на 12.09.2016 г. от 10.00 часа ще извърши служебно разпределение на масивите за ползване за землище язовир Искър. 72.00 KB
Всички земеделски стопани, могат да подават заявление по програма "Deminimis" - за пчели и отпускане на кредити за торове, и семена! 5.53 MB
Важно! Заповед № РД 09-582 от 12.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2016 г. 325.94 KB
Протокол от проведеният на 19.07.2016 год. търг с тайно наддаване - първа тръжна сесия, за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2016/2017 г. на територията на област София град, 1.73 MB
Разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 2.93 MB
ново Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно настъпването на пожароопасен сезон за 2016г. във всички земеделски територии в област София град, считано от 20.06.2016год. до 31.10.2016год. 1.38 MB
ново Протокол от проведената на 27.04.2016г. среща - семинар, относно "Производство на качествено сурово мляко". 1.37 MB
ново Списък на свободни имоти от ДПФ - пасища, мери и ливади за разпределение по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 год. 1.19 MB
ново Заповед № РД-46-113 / 26.02.2016 год. на Министъра на земеделието и храните за определяне на пасища, мери и ливади от ДПФ, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016/2017 год. 118.00 KB
Важно! ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! В Държавен вестник брой № 8 от 29.01.2016 ГОД. е публикувана Наредба № 23 от 29.12.2015 год на МЗХ за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. ОД „Земеделие“ София град уведомява земеделските стопани за задължението им за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно. ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ! Всички необходими документи, указания и наредба, може да изтеглите тук! 338.13 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »


АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №148

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 420"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа