новини
 • 29.06.2016 г.
  Приключи Кампания Директни плащания 2016!
  прочети >>
 • 23.06.2016 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ – ЖИВОТНОВЪДИ С РЕГИСТРИРАНИ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
  прочети >>
 • 23.06.2016 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ПОЛЗВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 2.93 MB
ново Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно настъпването на пожароопасен сезон за 2016г. във всички земеделски територии в област София град, считано от 20.06.2016год. до 31.10.2016год. 1.38 MB
Решение на комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ № КЗ-02-004 от 15.06.2016 год. 1.26 MB
Решение на комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ № КЗ-02-003 от 20.04.2016 год. 1.17 MB
ново Протокол от проведената на 27.04.2016г. среща - семинар, относно "Производство на качествено сурово мляко". 1.37 MB
ново Списък на свободни имоти от ДПФ - пасища, мери и ливади за разпределение по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 год. 1.19 MB
ново Заповед № РД-46-113 / 26.02.2016 год. на Министъра на земеделието и храните за определяне на пасища, мери и ливади от ДПФ, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016/2017 год. 118.00 KB
Важно! ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! В Държавен вестник брой № 8 от 29.01.2016 ГОД. е публикувана Наредба № 23 от 29.12.2015 год на МЗХ за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. ОД „Земеделие“ София град уведомява земеделските стопани за задължението им за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно. ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ! Всички необходими документи, указания и наредба, може да изтеглите тук! 338.13 KB
ново РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ И УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 531.00 KB
Важно! На вниманието на земеделските стопани! Документи за регистрация по Наредба №3 / 99год. 636.09 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »


АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №148

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 308"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа