новини
 • 10.12.2014 г.
  Кандидатите за Директни плащания 2014 могат да проверяват заявените си площи в интернет
  прочети >>
 • 11.08.2014 г.
  Областна Дирекция „Земеделие” София град уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  прочети >>
 • 29.07.2014 г.
  Областна Дирекция „Земеделие” София град открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Приблизително 65 200 000 лв. ще бъдат изплатени на животновъди, кандидатстващи по директните плащания. Средствата са по Схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството (НДЖ1) и по Схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството (НДЖ 3), за кампания 2014 г. Със Заповед РД 09-778 от 26.11.2014 г. на Министъра на земеделието и храните субсидиите по двете схеми ще бъдат изплатени на два транша. Полагаемата субсидия по НДЖ1 е 200 лв. за говеда и 350 лв. за биволи, като изплащането ще се извърши както следва: 140 лв. за говеда през декември 2014 г. и 60 лв. през януари 2015 г., и за биволи 245 лв. през декември 2014 г. и 105 лв. в началото на 2015 г. Подпомагането по НДЖ 3 се равнява на 41 лв. за животно и ще се извърши на следните траншове: 28 лв. през декември 2014 г. и 13 лв. през януари 2015 г. С настоящия трансфер се извършва плащане към действащите животновъди. Подпомагане по НДЖ1 ще получат 6 915 земеделски стопани, а общата сума е над 38 550 000 лв., аз по схемата НДЖ3 7 450 земеделски стопани са със сума от над 26 640 000 лв. Средствата са осигурени в резултат на актуализацията на бюджета на Република България за 2014 г. и ще постъпят по сметките на земеделските стопани до края на текущата седмица. 23.00 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно сключване на споразумение между собственици и ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на кв. Слатина. 331.22 KB
Във връзка с приключване на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ е издадена Заповед № РД 03-116 / 25.09.2014 на Директора на ОД "Земеделие" София град. 271.78 KB
Указания за целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2015г. 1.57 MB
Указания за предоставяне на помощ de minimis за изхранване на овце-майки през 2014г. 1.47 MB
Протоколи във връзка с болестта "син език" 872.56 KB
Заповед № РД11-1366 / 14.06.2014г. на Директора на Българска Агенция по безопасност на храните във връзка с възникването и разпространението на болестта "син език" 971.55 KB
СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ФЕРМЕРИ И СТОПАНИ КАКВО ДА ПРАВЯТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА. 32.61 KB
33.00 KB
УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, Уведомяваме ви, че от 12 август 2014 год. на територията на ОД „Земеделие” София град стартира извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове за актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП): Чрез специализираните теренни проверки трябва да се актуализират данните в СИЗП за: - Физически блокове – граници, изключени полигони, начин на трайно ползване; - Слой „Площи в добро земеделско състояние” – граници, на полигони и изключени части от тях”; - Да се подпомага и извършва контрол на качеството на дешифриране при наличие на нова цифрова ортофотокарта на България за 2014 година. Теренните проверки ще се извършват от екипи от служители на общинските служби по земеделие и областната дирекция. Крайният срок за приключване на теренните проверки е 20 октомври 2014 год. 83.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №148

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 197"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа