новини
 • 29.06.2015 г.
  От 01.07.2015 г. приемът на граждани в офис Банкя се преустановява.
  прочети >>
 • 29.04.2015 г.
  Удължена пререгистрация на земеделските производители за стопанската 2014/2015 г.
  прочети >>
 • 23.03.2015 г.
  По инициатива на Министерството на земеделието и храните , ОДЗ София - град организира среща със земеделските стопани
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед и Декларация по чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 843.38 KB
Благодарствено писмо 115.19 KB
ново Списък на имоти от ДПФ за разпределение по чл. 37 и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. с НТП "пасища, мери" и "ливади" за територията на област София град 48.50 KB
ново Заповед № РД 46-627/01.07.2015 г. за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2015-2016 година. 324.22 KB
Уведомяваме Ви, че разпределението на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 г. ще се извършва от 01.07.2015 г. 19.50 KB
Напомняме на земеделските стопани, че от 01.07.2015 г. започва процедура по изготвяне на споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година. Срокът за подаване на декларации по чл.69 ал. 2 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 ал. 2 ППЗСПЗЗ в ОСЗ по местонахождение на имотите е до 31.07.2015 г. Ведно със заявленията се подават заверени копия от договори като номерата на имотите са от одобрената кадастрална карта. 20.00 KB
Областна дирекция "Земеделие" София град обявява търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи от държавен поземлен фонд в област София град за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 1 стопанска година 702.06 KB
Документи юридически лица 35.86 KB
Докменти физически лица 33.17 KB
СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ DE MINIMIS ЗА ПЧЕЛИ 35.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №148

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 219"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа