25.02.2018


Необходими документи за комплектоване на преписки за промяна на предназначение на земеделски земи. 37.50 KB
29.11.2017г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ГРАД 52.56 KB
Вътрешни правила за работа, документооборот и организация на деловодната дейност, и учрежденски архив в ОД "Земеделие" София град. 14.18 MB
Заявление за административни услуги, предоставяни от ОСЗ 523.40 KB
Дата 13.01.2016 год. Заявление за предоставяне на административна услуга. 45.00 KB
Дата 13.01.2016 год. Протокол за устно заявяване на искане за извършване на административна услуга. 38.50 KB
Дата 20.02.2017 год. Стандарти за административно обслужване. 26.00 KB
Дата 20.11.2015 год. ХАРТА НА КЛИЕНТА 2.82 MB
Заявление за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделска и горска техника. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се принтира двустранно !!! Заявления на два отделни листа - НЕ се приемат!) 1.16 MB
ОДЗ Заявление за издаване на акт за категоризация. 15.33 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »