17.07.2019


Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град за прекратяване на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Западна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 76.50 KB
Извлечение от ПРОТОКОЛ № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Западна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град 85.00 KB
ОД "Земеделие" София град, обявява конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие "Западна" към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град 83.50 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град за прекратяване на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие "Източна" към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 76.50 KB
ОД "Земеделие" София град търси да назначи Главен юрисконсулт по ЗАМЕСТВАНЕ. 81.50 KB
Заявление за участие в конкурс 48.00 KB
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 16.28 KB


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392