17.01.2019


Решение № КЗ-02-10 за заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ от 18.12.2018 г. 71.50 KB
Решение № КЗ-02-09 за заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ от 13.11.2018 г. 68.50 KB
Решение № КЗ-02-08 за заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ от 04.10.2018 г. 67.50 KB
Решение № КЗ-02-07 за заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ от 20.08.2018 г. 74.50 KB
Решение № КЗ-02-06 за заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ от 05.07.2018 г. 75.00 KB
Инструкция относно информиране на субектите на данните и прозрачност при обработването в областна дирекция „земеделие” София град! 154.50 KB
Решение № КЗ-02-05 за заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ от 29.05.2018 г. 82.00 KB
Решение № КЗ-02-004 за заседанието на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ от 25.04.2018 г. 70.00 KB
Решение № КЗ-02-003 за заседанието на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ от 27.03.2018 г. 69.00 KB
Решение № КЗ-02-002 за заседанието на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ от 19.02.2018 г. 62.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392