новини
 • 03.09.2018 г.
  Започва прием на заявления по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.
  прочети >>
 • 14.08.2018 г.
  МЗХГ стартира специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл)
  прочети >>
 • 28.06.2018 г.
  Масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ, определени със Заповед № РД-09-096/10.09.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие"- Сливен. Обявен на 04.10.2018 г. 155.00 KB
важно! Брошура на НАП за данъчно облагане и задължителни осигуровки на земеделските стопани. 45.86 KB
Решения комисия чл.17,1,1 ЗОЗЗ Решения за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на Комисията по чл.17, ал.1, т. 1 от ЗОЗЗ. 241.03 KB
важно! актуално Предварителни графици за провеждане на специализирани теренни проверки на физически блокове/ФБл/, попадащи на територията на общините в област Сливен за 2018г 2.24 MB
Заповед Заповед -определени свободни земеделски земи от ДПФ по общини след проведена тръжна сесия. 124.50 KB
важно! актуално Заповед №РД-09-757/10.08.2018 г на Министъра на земеделието, храните и горите за стартиране на специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл). Приложение №1 и Приложение №2 към заповедта. 1.14 MB
актуално Правила за регистрация на договорите за наем и аренда на земеделска земя в Общински служби по земеделие 295.44 KB
важно! Указания за извършване обследвания на есенните култури и издаване на протоколи за засегнати площи от неблагоприятни климатични събития. 4.77 MB
протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ. 108.50 KB
важно! Информация във връзка с oбезщетения на земеделски стопани в следствие на заболяването чума по дребните преживни животни 26.44 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. Сливен 8800,
ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ:
(044) 663 046, 662 339
тел./факс: (044) 622 731
ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 314"

 


ОКСЖ 

 

 Масиви за ползване

 

 

50 години ОСП

 

  

 

Национална Селска Мрежа

 

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3