новини
 • 19.09.2018 г.
  120 млн. лв. доход от субсидии не са декларирани пред НАП от земеделци
  прочети >>
 • 31.08.2018 г.
  Заседание на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция ”Земеделие” гр. Русе
  прочети >>
 • 31.08.2018 г.
  Започва прием на заявления по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. Следваща страница >>
актуално


График за извършване на Годишни технически прегледи на Земеделски и горска техника от Областна дирекция "Земеделие" Русе през месец октомври 2018 г. 3.00 MB
Обявление за изготвен Протокол №1/27.09.2018г. от проведена Втора тръжна сесия за свободните земи от ДПФ за 2018/2019 35.50 KB
Обявление за изготвен Протокол №1/19.09.2018г. от проведен търг за ПМЛ от ДПФ за 2018/2019 35.00 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 56к, ал.6 от ППЗСПЗЗ за имоти в с. Черешово, община Сливо поле и с. Кацелово, община Две могили 5.97 MB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изр. второ, предл. второ от ЗСПЗЗ за имоти в с. Голямо Враново, община Сливо поле, с. Червен, община Иваново и с. Острица, община Две могили 9.04 MB
Откриване на процедура за провеждане на Втора тръжна сесия с тайно наддаване, за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Русе, за стопанската 2018/2019 г. - всички необходими документи 5.55 MB
Откриване на процедура за провеждане на Втора тръжна сесия с тайно наддаване, за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2018/2019 г. - всички необходими документи 1.59 MB
Протокол №1/08.08.2018г. от проведена Първа тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ в област Русе за стопанската 2018/2019 г., съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП 8.75 MB
Протокол №1/07.08.2018г. от проведена Първа тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ в област Русе за стопанската 2018/2019 г., съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП 15.69 MB
Протокол №1/06.08.2018г. от проведена Първа тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ в област Русе за стопанската 2018/2019 г., съобразен с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП 10.55 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »