19.01.2019


08.01.2018г. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД " Земеделие" - гр. Пловдив 2.41 MB
08.01.2018г. Заповед на основание чл.15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация и списък на основни категории информации, подлежащи на публикуване през 2018г. 2.14 MB
26.04.2017г. Условия и ред за повторно използване на информация в ОД " Земеделие" - Пловдив . 109.52 KB
Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив за 2017г. 857.56 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив през 2016 г. 104.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив през 2015 г. 102.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив през 2014 г. 103.00 KB
Закон за достъп до обществена информация 129.50 KB
Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив 118.00 KB
Процедура по предоставяне на достъп до обществена информация 55.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:

 
тел.: (032) 63 40 22

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.

 


 

   

Национална Селска Мрежа