21.04.2018


08.01.2018г. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД " Земеделие" - гр. Пловдив 2.41 MB
08.01.2018г. Заповед на основание чл.15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация и списък на основни категории информации, подлежащи на публикуване през 2018г. 2.14 MB
26.04.2017г. Условия и ред за повторно използване на информация в ОД " Земеделие" - Пловдив . 109.52 KB
Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив за 2017г. 857.56 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив през 2016 г. 104.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив през 2015 г. 102.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив през 2014 г. 103.00 KB
Закон за достъп до обществена информация 129.50 KB
Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив 118.00 KB
Процедура по предоставяне на достъп до обществена информация 55.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:

 
тел.: (032) 63 40 22

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

 

Протокол за устно заявяване на услуга

Заявление за предоставяне на административна услуга

Издаване на администратевни актове

Упражняване на нормативно установени правила

Регистрационни режими

Вътрешни правила за административно обслужване

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.

 


 

   

Национална Селска Мрежа