25.11.2017


26.04.2017г. Условия и ред за повторно използване на информация в ОД " Земеделие" - Пловдив . 109.52 KB
Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив за 2017г. 857.56 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив през 2016 г. 104.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив през 2015 г. 102.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив през 2014 г. 103.00 KB
Закон за достъп до обществена информация 129.50 KB
Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив 118.00 KB
Процедура по предоставяне на достъп до обществена информация 55.00 KB
Заявление за достъп до обществена информация 77.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОДЗ Пловдив 101.00 KB