19.02.2018


ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ  ЗЕМЕДЕЛИЕ

Общинска служба по земеделие  Асеновград - офис Лъки

Общинска служба по земеделие - Брезово

Общинска служба по земеделие  Калояново

Общинска служба по земеделие – Карлово

Общинска служба по земеделие –Марица

Общинска служба по земеделие – Пловдив

Общинска служба по земеделие – Първомай

Общинска служба по земеделие – Раковски

Общинска служба по земеделие – Родопи

Общинска служба по земеделие – Садово

Общинска служба по земеделие – Стамболийски

Общинска служба по земеделие – Съединение

Общинска служба по земеделие – Хисаря