27.04.2015


ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ  ЗЕМЕДЕЛИЕ

Общинска служба по земеделие  Асеновград - офис Лъки

Общинска служба по земеделие - Брезово

Общинска служба по земеделие  Калояново

Общинска служба по земеделие – Карлово

Общинска служба по земеделие – Марица

Общинска служба по земеделие – Пловдив

Общинска служба по земеделие – Първомай

Общинска служба по земеделие – Раковски

Общинска служба по земеделие – Родопи

Общинска служба по земеделие – Садово

Общинска служба по земеделие – Стамболийски

Общинска служба по земеделие – Съединение

Общинска служба по земеделие – Хисаря


АДРЕС:

гр. Пловдив 4000,
бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (032) 63 40 22
факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

 

 

 

 

 Харта на клиента

 Издаване на административни актове

 Упражняване на нормативно установени правила

 Регистрационни режими

 

 


 

   

Национална Селска Мрежа