25.11.2017


Новини

 • 25.08.2017 г.
  Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  прочети >>
 • 08.02.2017 г.
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи
  прочети >>
 • 08.02.2017 г.
  Протокол от проведена Комисия за избор на независим лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарна оценка на ПИ №118007, находящ се в землището на с. Катуница във връзка с осъществяване на делба на същия имот
  прочети >>
 • 08.02.2017 г.
  Протокол от проведена Комисия за избор на независим лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки на земи по чл.105 от ППЗСПЗЗ за продажба на земи по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ
  прочети >>
 • 27.01.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • 26.01.2017 г.
  Покана за избор на независим лицензиран оценител за изготвяне на пазарна оценка на съсобствен поземлен имот във връзка с осъществяване на делба
  прочети >>
 • 23.01.2017 г.
  Покана за избор на независим лицензиран оценител за изготвяне на пазарна оценка на земи по чл.105 от ППЗСПЗЗ за продажба на земи §12А от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ
  прочети >>
 • 04.01.2017 г.
  Протокол от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на Област Пловдив за стопанската 2016/2017 година
  прочети >>
 • 09.12.2016 г.
  Протокол от проведен търг за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ ,втора тръжна сесия за стопанската 2016/2017 г.
  прочети >>
 • 19.10.2016 г.
  Заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата могат да бъдат изтеглени само от интернет страницата на МЗХ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Следваща страница >>