новини
 • 25.08.2014 г.
  Изтича крайният срок за подаване на оферти за участие в търг за наем/аренда на земи от ДПФ
  прочети >>
 • 21.08.2014 г.
  Информация относно забраната на Руската федерация за внос на селскостопански продукти от ЕС
  прочети >>
 • 11.08.2014 г.
  Стартират специализирани теренни проверки
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


актуално РЕШЕНИЕ № 6 от 2 октомври 2014 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 152.00 KB
актуално важно Протокол от проведен търг за отдаване под наем на земеделски земи от Държавния поземлен фонд, обявен със заповед No 629/24.07.2014 г. на Директора на облстна дирекция "Земеделие" - Пловдив 2.42 MB
актуално важно Протокол от проведен търг за отдаване под аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд, обявен със заповед No 630/24.07.2014 г. на Директора на облстна дирекция "Земеделие" - Пловдив 1.65 MB
важно РЕШЕНИЕ № 5 от 8 август 2014 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 146.00 KB
ново РЕШЕНИЕ № 4 от 20 юни 2014 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 143.50 KB
важно Информация относно болестта "син език". 2.31 MB
ново важно Заповед No 686/05.08.2014 г. на Директора на ОДЗ - Пловдив за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 17.06.2014 г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал.1,2 и 3 от ППЗСПЗЗ на земи частна държавна собственост, представляващи свободни негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в бивши стопански дворове на организациите по параграф 12 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в област Пловдив. 1.02 MB
ново важно ОДОБРЕН от министъра протокол от проведен търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал.1,2 и 3 от ППЗСПЗЗ на земи частна държавна собственост, представляващи свободни негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в бивши стопански дворове на организациите по параграф 12 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в област Пловдив, на основание заповед No 374/10.05.2014 на директора на ОДЗ Пловдив, обявена във вестник "Марица" от 13.05.2014 г. 2.16 MB
ново важно Заповед No 616/17.07.2014 г. на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведения втори национален търг за продажба на земи от ДПФ на притежатели на поименни компенсационни бонове в област Пловдив. 1.75 MB
важно Протокол No 4/10.04.2014 г. от заседние на тръжна комисия за разглеждане на постъпилите възражения по обявения протокол No 3/26.06.2014 г. от проведен втори национален търг за продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ за област Пловдив. 535.01 KB
ново важно Заповед No 611/14.07.2014 г. на Директора на ОДЗ Пловдив за одобряване на приетия с протокол от 09.06.2014 г. план на новообразуваните имоти в с. Бяла река, общ. Първомай в цифров вид за определяне на прилежащите площи към сгради и съоръжения от имуществото на организация по §12 от ПРЗ на ЗСПЗЗ. 574.47 KB
актуално Масиви за ползване 2014-2015г. Образци на документи 197.21 KB
ново важно Протокол No3 от 26.06.2013 г. от заседание на тръжна комисия за провеждане на втори национален търг за продажба на земеделски земи от Държавен поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове за област Пловдив. 2.77 MB
важно Протокол от проведен търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал.1,2 и 3 от ППЗСПЗЗ на земи частна държавна собственост, представляващи свободни негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в бивши стопански дворове на организациите по параграф 12 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в област Пловдив. 1.90 MB
актуално РЕШЕНИЕ № 3 от 09 май 2014 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 165.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. Пловдив 4000,
бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (032) 63 40 22
факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 342"

 

 

 

 Харта на клиента

 Издаване на административни актове

 Упражняване на нормативно установени правила

 Регистрационни режими

 

 


 

   

Национална Селска Мрежа