новини
 • 24.02.2015 г.
  Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив обявява втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ на територията на област Пловдив
  прочети >>
 • 21.08.2014 г.
  Информация относно забраната на Руската федерация за внос на селскостопански продукти от ЕС
  прочети >>
 • 31.05.2014 г.
  Инструкция за прилагане на схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. Следваща страница >>
актуално


важно Заповед No 260/27.02.2015 г. на Директора на ОДЗ - Пловдив за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 15.12.2014 г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ 3.70 MB
актуално Средно годишно рентно плащане за землищата и общините в област Пловдив, регламентирано в параграф 2е от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ за 2014 г. 5.05 MB
актуално РЕШЕНИЕ № 1 от 29 януари 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 127.50 KB
актуално важно Заповед на Министъра на земеделието и храните във връзка с прилагането на схема за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селско производство чрез използване на система от ваучери за гориво". 41.88 KB
ново РЕШЕНИЕ № 7 от 04 декември 2014 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 123.50 KB
ново Съобщение и заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за одобряване на приетия план на новообразуваните имоти, с които се извършва частична преработка на стопански двор номер 2 на бивше ТКЗС на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай. 981.14 KB
ново Информация и Заповед (придружена с методика и бланка на възражение) на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“ 889.26 KB
ново важно Обява и заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал. 1,2 и 3 от ППЗСПЗЗ на недвижими имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Пловдив. 2.99 MB
важно Заявление за участие в търг по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ за юридически лица 250.15 KB
важно Заявление за участие в търг по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ за физически лица 201.12 KB
ново важно Съобщение и заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за одобряване на определена площ в имот от ДПФ в землището на с. Иван Вазово, общ. Калояново 405.96 KB
актуално РЕШЕНИЕ № 6 от 2 октомври 2014 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 152.00 KB
актуално важно Протокол от проведен търг за отдаване под наем на земеделски земи от Държавния поземлен фонд, обявен със заповед No 629/24.07.2014 г. на Директора на облстна дирекция "Земеделие" - Пловдив 2.42 MB
актуално важно Протокол от проведен търг за отдаване под аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд, обявен със заповед No 630/24.07.2014 г. на Директора на облстна дирекция "Земеделие" - Пловдив 1.65 MB
важно РЕШЕНИЕ № 5 от 8 август 2014 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 146.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. Пловдив 4000,
бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (032) 63 40 22
факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 363"

 

 

 

 Харта на клиента

 Издаване на административни актове

 Упражняване на нормативно установени правила

 Регистрационни режими

 

 


 

   

Национална Селска Мрежа