новини
 • 28.08.2015 г.
  График за извършване на теренни проверки за пероида 01.09.2015 - 04.09.2015 г.
  прочети >>
 • 26.08.2015 г.
  Стартиране на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2015 г.
  прочети >>
 • 25.08.2015 г.
  Протоколи от проведен търг за отдаване под наем/аренда на земи от ДПФ на територията на област Пловдив
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


важно!!! Обявление - ОДЗ Пловдив съобщава на заинтересованите собственици, че на основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ, със заповед № РД 11-3346/31.08.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив е одобрена частична преработка на парцеларния план на имоти в с. Старо Железаре, общ. Хисаря 226.45 KB
Средно годишно рентно плащане за землищата по общини и начин на трайно ползване в област Пловдив за 2014 г. по реда на параграф 2е от ДР на ЗИД на ЗСПЗЗ по методика № РД 04-6/08.07.2015 г., одобрена от Министъра на земеделието и храните. 4.99 MB
важно!!! УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл.58н, ал.1, по чл.58о, ал. 1 и ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюзи 19.78 KB
важно!!! ДЕКЛАРАЦИИ по чл.58н, ал.1, по чл.58о, ал. 1 и ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 45.26 KB
важно Образец на декларация по чл. 37б, ал.3 във връзка с чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, която ползвателите на земеделски земи, желаещи да участват в процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, прилагат към заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. 33.50 KB
РЕШЕНИЕ № 6 от 17 юли 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 133.00 KB
РЕШЕНИЕ № 5 от 5 юни 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 112.50 KB
РЕШЕНИЕ № 4 от 15 май 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 78.00 KB
Обява Масиви за ползване за стопанската 2015/2016 год. 250.43 KB
ново Заповед № РД 46-640/01.07.2015г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2015-2016 година, находящи се на територията на област Пловдив 1.86 MB
29.06.2015 Протокол от проведен тест за длъжността "Главен експерт" в ОСЗ-Хисаря 486.15 KB
19.06.2015 ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “главен експерт” в административно звено Общинска служба по земеделие-Хисаря 48.50 KB
19.06.2015 СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността “главен експерт” в административно звено Общинска служба по земеделие-Хисаря 74.00 KB
19.06.2015 СПИСЪК за недопуснатите кандидати за длъжността “главен експерт” в административно звено Общинска служба по земеделие-Хисаря 70.00 KB
10.06.2015 Протокол от проведения конкурс за длъжността "началник" на Общинска служба по земеделие - Асеновград, офис Лъки, ГД "Аграрно развитие" при Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив 656.08 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. Пловдив 4000,
бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (032) 63 40 22
факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 410"

 

Протокол за устно заявяване на услуга

Заявление за предоставяне на административна услуга

Издаване на административни актове

Упражняване на нормативно установени правила

Регистрационни режими

Вътрешни правила за административно обслужване

 


 

   

Национална Селска Мрежа