новини
 • 24.11.2015 г.
  Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на земи от Държавен поземлен фонд /втора тръжна сесия/ за стопанската 2015/2016 г.
  прочети >>
 • 12.11.2015 г.
  Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Пловдив за стопанската 2015/2016 година
  прочети >>
 • 30.10.2015 г.
  Обява относно мярка 214 агроекологични плащания
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


23.11.2015 актуално важно Обява за сменени адреси на Общинска служба по земеделие Марица и Общинска служба по земеделие Родопи 70.00 KB
23.11.2015 РЕШЕНИЕ № 9 от 13 ноември 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 115.00 KB
11.11.2015 важно Обява за заседание на Областния съвет по животновъдство към ОДЗ Пловдив. 70.50 KB
10.11.2015 Заявление за участие в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за юридически лица. 396.42 KB
10.11.2015 Заявление за участие в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за физически лица. 362.09 KB
10.11.2015 важно Обява и заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за откриване на процедура за търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 1.93 MB
актуално 09.11.2015 РЕШЕНИЕ № 8 от 9 октомври 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 122.00 KB
актуално РЕШЕНИЕ № 7 от 21 август 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 134.50 KB
важно 12.10.2015 Обява за заседание на Областния консултативен съвет по животновъдство към ОДЗ Пловдив. 69.50 KB
24.09.2015 Първо заседание на Областен консултативен съвет по животновъдство на територията на област Пловдив. 563.94 KB
важно!!! 24.09.2015 ДЕКЛАРАЦИИ по чл.58н, ал.1, по чл.58о, ал. 1 и ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и ДЕКЛАРАЦИИ за произведени количества и запаси от ориз и оризова арпа. 89.52 KB
24.09.2015 Обявление и заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за одобрена частична преработка на парцеларния план по реда на чл.45, ал.3, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ за разделянето на парцел 29 по плана на стопански двор № 1 на бивше ТКЗС с. Долни Воден, общ. Асеновград. 547.50 KB
ново 18.09.2015 Електронен вариант на анкетна карта и формуляр на регистрация и/или пререгистрация на Земеделски стопани и упътване за работа. 453.43 KB
25.08.2015 Протокол от проведен търг за отдаване под аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед № РД 11-2447/01.07.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив 4.01 MB
25.08.2015 Протокол от проведен търг за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед № РД 11-2447/01.07.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив 2.74 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »