новини
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


актуално РЕШЕНИЕ № 2 от 14 март 2014 година За промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 126.50 KB
важно Средно годишно рентно плащане за землищата и общините в област Пловдив, регламентирано в параграф 2е от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ за 2013 г. 5.19 MB
актуално РЕШЕНИЕ № 1 от 31 януари 2014 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 121.50 KB
важно Заповед Nо 043/14.01.2014 г. на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 07.10.2013 г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал.1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на земи, частна държавна собственост, представляващи свободни негодни за земеделско ползване и не подлежащи на възстановяване, находящи се в бивши стопански дворове на организациите по § 12 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в област Пловдив. 966.02 KB
РЕШЕНИЕ № 9 от 12 декември 2013 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 133.00 KB
РЕШЕНИЕ № 8 от 11 октомври 2013 година за Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 135.50 KB
актуално За земеделските производители - Електронен вариант на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация като земеделски производител. Срокът за пререгистрация на земеделските производители е от 01.10.2013 г. до 28.02.2014 година. 348.52 KB
важно Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землището на с. Паничери, общ. Хисаря 4.21 MB
важно Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землището на с. Старосел, общ. Хисаря 893.91 KB
важно Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землището на с. Красново , общ. Хисаря 703.04 KB
важно Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землището на гр. Пловдив 753.94 KB
важно Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землището на гр. Асеновград 659.48 KB
ново Протокол от проведен търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал.1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ недвижими имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване на територията на област Пловдив. 1.24 MB
важно Заявление /форма за Юридически лица/ за участие в търг по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на земи - частна държавна собственост, представляващи свободни, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване земи по ЗСПЗЗ 413.96 KB
важно Заявление /форма за Физически лица/ за участие в търг по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на земи - частна държавна собственост, представляващи свободни, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване земи по ЗСПЗЗ 328.82 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. Пловдив 4000,
бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (032) 63 40 22
факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 321"

 

 

 

 Харта на клиента

 Издаване на административни актове

 Упражняване на нормативно установени правила

 Регистрационни режими

 

 


 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа