новини
 • 02.07.2015 г.
  Областна дирекция "Земеделие" - гр.Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на земи от Държавен поземлен фонд
  прочети >>
 • 21.08.2014 г.
  Информация относно забраната на Руската федерация за внос на селскостопански продукти от ЕС
  прочети >>
 • 31.05.2014 г.
  Инструкция за прилагане на схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. Следваща страница >>
актуално


важно Образец на декларация по чл. 37б, ал.3 във връзка с чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, която ползвателите на земеделски земи, желаещи да участват в процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, прилагат към заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. 33.50 KB
РЕШЕНИЕ № 6 от 17 юли 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 133.00 KB
РЕШЕНИЕ № 5 от 5 юни 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 112.50 KB
РЕШЕНИЕ № 4 от 15 май 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 78.00 KB
Обява Масиви за ползване за стопанската 2015/2016 год. 250.43 KB
ново Заповед № РД 46-640/01.07.2015г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2015-2016 година, находящи се на територията на област Пловдив 1.86 MB
29.06.2015 Протокол от проведен тест за длъжността "Главен експерт" в ОСЗ-Хисаря 486.15 KB
19.06.2015 ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “главен експерт” в административно звено Общинска служба по земеделие-Хисаря 48.50 KB
19.06.2015 СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността “главен експерт” в административно звено Общинска служба по земеделие-Хисаря 74.00 KB
19.06.2015 СПИСЪК за недопуснатите кандидати за длъжността “главен експерт” в административно звено Общинска служба по земеделие-Хисаря 70.00 KB
10.06.2015 Протокол от проведения конкурс за длъжността "началник" на Общинска служба по земеделие - Асеновград, офис Лъки, ГД "Аграрно развитие" при Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив 656.08 KB
08.06.2015 Протокол от проведен писмен тест за длъжността "началник" на общинска служба по земеделие - Асеновград, офис Лъки 516.32 KB
актуално Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив обявява, че е одобрена частична преработка на парцеларния план на стопански двор на бивше ТКЗС с. Неделево, общ. Съединение 236.84 KB
актуално Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив обявява, че е одобрена частична преработка на парцеларния план на първи стопански двор на бивше ТКЗС гр. Раковски 237.97 KB
02.06.2015 г Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Главен експерт" в Общинска служба по земеделие гр. Хисар. 458.66 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. Пловдив 4000,
бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (032) 63 40 22
факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 392"

 

Протокол за устно заявяване на услуга

Заявление за предоставяне на административна услуга

Издаване на административни актове

Упражняване на нормативно установени правила

Регистрационни режими

Вътрешни правила за административно обслужване

 


 

   

Национална Селска Мрежа