новини
 • 03.10.2015 г.
  График за извършване на теренни проверки за периода 05.10 - 09.10.2015 г.
  прочети >>
 • 02.10.2015 г.
  Съобщение за обучителна среща между представители на МЗХ, БАБХ, ОДЗ Пловдив и животновъди
  прочети >>
 • 26.09.2015 г.
  График за извършване на теренни проверки за периода 28.09 - 02.10.2015 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


24.09.2015 Първо заседание на Областен консултативен съвет по животновъдство на територията на област Пловдив. 563.94 KB
важно!!! 24.09.2015 ДЕКЛАРАЦИИ по чл.58н, ал.1, по чл.58о, ал. 1 и ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и ДЕКЛАРАЦИИ за произведени количества и запаси от ориз и оризова арпа. 89.52 KB
24.09.2015 Обявление и заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за одобрена частична преработка на парцеларния план по реда на чл.45, ал.3, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ за разделянето на парцел 29 по плана на стопански двор № 1 на бивше ТКЗС с. Долни Воден, общ. Асеновград. 547.50 KB
ново 18.09.2015 Електронен вариант на анкетна карта и формуляр на регистрация и/или пререгистрация на Земеделски стопани и упътване за работа. 453.43 KB
25.08.2015 Протокол от проведен търг за отдаване под аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед № РД 11-2447/01.07.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив 4.01 MB
25.08.2015 Протокол от проведен търг за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед № РД 11-2447/01.07.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив 2.74 MB
важно!!! Обявление - ОДЗ Пловдив съобщава на заинтересованите собственици, че на основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ, със заповед № РД 11-3346/31.08.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив е одобрена частична преработка на парцеларния план на имоти в с. Старо Железаре, общ. Хисаря 226.45 KB
Средно годишно рентно плащане за землищата по общини и начин на трайно ползване в област Пловдив за 2014 г. по реда на параграф 2е от ДР на ЗИД на ЗСПЗЗ по методика № РД 04-6/08.07.2015 г., одобрена от Министъра на земеделието и храните. 4.99 MB
важно!!! УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл.58н, ал.1, по чл.58о, ал. 1 и ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюзи 19.78 KB
важно Образец на декларация по чл. 37б, ал.3 във връзка с чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, която ползвателите на земеделски земи, желаещи да участват в процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, прилагат към заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. 33.50 KB
РЕШЕНИЕ № 6 от 17 юли 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 133.00 KB
РЕШЕНИЕ № 5 от 5 юни 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 112.50 KB
РЕШЕНИЕ № 4 от 15 май 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 78.00 KB
Обява Масиви за ползване за стопанската 2015/2016 год. 250.43 KB
ново Заповед № РД 46-640/01.07.2015г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2015-2016 година, находящи се на територията на област Пловдив 1.86 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. Пловдив 4000,
бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (032) 63 40 22
факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 425"

 

Протокол за устно заявяване на услуга

Заявление за предоставяне на административна услуга

Издаване на административни актове

Упражняване на нормативно установени правила

Регистрационни режими

Вътрешни правила за административно обслужване

 


 

   

Национална Селска Мрежа