21.09.2018


19.09.2018г. Вътрешни правила за управление на човешките ресурси. 2.70 MB
19.09.2018г. Заповед за Вътрешни правила. 301.15 KB
14.06.2018г. Вътрешни правила за защита на личните данни в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив . 14.38 MB
12.2016г. Образец на заявление за издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн. 18.94 KB
12.2016г. Образец на заявление за настъпили промени в обстоятелствата, свързани с издаването на разрешение за изкупуване на суров тютюн. 19.03 KB
08.05.2015г. Вътрешни правила за административно обслужване в Областна Дирекция "Земеделие"-Пловдив 2.16 MB
11.07.2016г. Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Областна Дирекция "Земеделие" 2.09 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ И ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛОВДИВ 113.50 KB
Вътрешни правила за управление на риска. 217.00 KB
Вътрешни правила за работната заплата. 177.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:

 
тел.: (032) 63 40 22

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.

 


 

   

Национална Селска Мрежа