12.12.2018


15.10.2018г. Етичен кодекс за поведение ва служителите на ОДЗ Пловдив. 1.53 MB
15.10.2018г. Заповед Етичен кодекс на ОДЗ Пловдив. 274.81 KB
19.09.2018г. Вътрешни правила за управление на човешките ресурси. 2.70 MB
19.09.2018г. Заповед за Вътрешни правила. 301.15 KB
14.06.2018г. Вътрешни правила за защита на личните данни в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив . 14.38 MB
12.2016г. Образец на заявление за издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн. 18.94 KB
12.2016г. Образец на заявление за настъпили промени в обстоятелствата, свързани с издаването на разрешение за изкупуване на суров тютюн. 19.03 KB
08.05.2015г. Вътрешни правила за административно обслужване в Областна Дирекция "Земеделие"-Пловдив 2.16 MB
11.07.2016г. Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Областна Дирекция "Земеделие" 2.09 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ И ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛОВДИВ 113.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:

 
тел.: (032) 63 40 22

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.

 


 

   

Национална Селска Мрежа