21.04.2018


Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна Дирекция "Земеделие" - Пловдив. 11.61 MB
Проучване на удовлетвореността от административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив и общинските служби по земеделие към нея, съгласно подадени анкетни карти. 1.36 MB
Проучване на удовлетвореността от административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив и общинските служби по земеделие към нея, съгласно подадени анкетни карти. 1.36 MB
Проучване на удовлетвореността от административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив и общинските служби по земеделие към нея, съгласно подадени анкетни карти. 1.37 MB
Дата:20.05.2015 г. Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 2.85 MB
Дата:20.05.2015 г. Вътрешни правила за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 1.54 MB
Обща информация за потребителите на административни услуги относно реда за предоставяне на административни услуги, за подаване на мнения, сигнали и предложения. Дата: 13.05.2015 г. 209.00 KB
Банкова сметка, по която могат да бъдат превеждани таксите за услугите, предоставяни от ОДЗ – Пловдив. Дата:13.05.2015 г. 21.50 KB
Заявление за предоставяне на административна услуга. Дата: 12.05.2015 г. 117.50 KB
Протокол за устно заявяване на услуга. Дата:12.05.2015 г. 108.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:

 
тел.: (032) 63 40 22

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

 

Протокол за устно заявяване на услуга

Заявление за предоставяне на административна услуга

Издаване на администратевни актове

Упражняване на нормативно установени правила

Регистрационни режими

Вътрешни правила за административно обслужване

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.

 


 

   

Национална Селска Мрежа