новини
 • 01.09.2017 г.
  МЗХГ започва теренните проверки на физическите блокове за кампания 2017 г.
  прочети >>
 • 13.02.2017 г.
  РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2017г.
  прочети >>
 • 27.01.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Решение 04Г1С от 19.07.2017г за възтановяване право на собственост в землището на с. Градина, Община Д.Дъбник 267.40 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2017/2018 377.21 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2017/2018 378.83 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2017-2018г - (втора тържна сесия) 457.00 KB
3аповед № РД-294/14.09.2017г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 година. 341.12 KB
ЗАПОВЕД РД–275/12.09.2017 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №01/15.08.2017 г. от проведена първа тръжна сесия за стопанската 2017/2018 г. 226.67 KB
Протокол №1/04.09.2017г. от проведен търг за отдаване имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.14 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД 190/27.07.2017г. 274.34 KB
Заповед № РД-250/16.08.2017 г. за прекратяване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ обявена със заповед № РД-159/13.07.2017. 58.57 KB
Протокол №1/15.08.2017г. от проведен търг I тържна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД 158/13.07.2017г. 728.16 KB
УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година 248.50 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 277.92 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 280.02 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2017-2018 - втора тържна сесия 120.00 KB
3аповед № РД-190/27.07.2017г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2017-2018. 300.12 KB
Публично известие до "БИО ЕКО ТЕХНОЛОГИИ" ООД, на основание чл. 61, ал.3 от АПК 130.88 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 484"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа