новини
 • 01.09.2017 г.
  МЗХГ започва теренните проверки на физическите блокове за кампания 2017 г.
  прочети >>
 • 13.02.2017 г.
  РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2017г.
  прочети >>
 • 27.01.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ЗАПОВЕД № РД-99/22.05.2018 за определяне пожароопасен сезон 2018г. 141.32 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Май 2018г 325.40 KB
Заявление за участие в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 37.34 KB
Заповед № РД-62/11.04.2018г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 275.24 KB
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 249.80 KB
Важно !!! СЪОБЩЕНИЕ във връзка с Условията и реда за вписване в Лозарския регистър, администриран, от Изпълнителна агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 173.67 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2018г 428.29 KB
Заповед № РД-42/27.02.2018г. за прекратяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 226.14 KB
Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Плевен 590.50 KB
Заповед № РД 46-124/27.02.2018г на министъра на земеделието и храните, на основание чл. 24а, ал. 2 и чл.37и от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018-2019г 210.15 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mарт 2018г 322.88 KB
ЗАПОВЕД №РД-21/31.01.2018г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 430/01.11.2017г 262.84 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-462/14.12.2017г., за землища на с. Рибен община Долна Митрополия, с. Староселци община Искър, с. Садовец община Долни Дъбник - област Плевен 378.06 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2018г 329.65 KB
Заповед № РД-462/14.12.2017г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 342.89 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 501"

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа