новини
 • 27.08.2018 г.
  МЗХ стартира прием на декларации по схемата за намален акциз на горива
  прочети >>
 • 01.06.2018 г.
  Нови изисквания към земеделските стопани. Обнародвани са промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  прочети >>
 • 31.05.2018 г.
  ДЕКЛАРАЦИЯ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол №1/09.10.2018г. от проведен търг за отдаване имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.14 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД 216/04.09.2018г. 568.80 KB
Заповед № РД-289/21.09.2018г. за прекратяване на търг по т.I от заповед № РД-62/11.04.2018г за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 269.04 KB
ЗАПОВЕД №РД-288/21.09.2018г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД-62/11.04.2018г 500.68 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 2018-2019 171.52 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 2018-2019 173.47 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2018-2019 734.66 KB
3аповед № РД-216/04.09.2018г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг, във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2018-2019. 305.16 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-120/15.06.2018г. 302.17 KB
Протоколи от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-62/11.04.2018г. 535.67 KB
Протокол №1/24.07.2018г. от проведен търг I тържна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД 118/15.06.2018г. 780.46 KB
Протокол №1/23.07.2018г. от проведен търг за отдаване имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.13 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД 119/15.06.2018г. 304.39 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2018-2019 120.50 KB
3аповед № РД-119/15.06.2018г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2018-2019. 299.49 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2017/2018 158.89 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2017/2018 156.63 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 509"

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа