новини
 • 23.11.2018 г.
  УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
  прочети >>
 • 27.08.2018 г.
  МЗХ стартира прием на декларации по схемата за намален акциз на горива
  прочети >>
 • 01.06.2018 г.
  Нови изисквания към земеделските стопани. Обнародвани са промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ЗАПОВЕД РД–15/01.02.2019 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №02/12.12.2018 г. от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2018/2019 г. 353.12 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2019г 314.77 KB
Протокол №2/12.12.2018г. от проведен търг II тържна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД 391/19.11.2018г. 395.68 KB
ЗАПОВЕД № РД-397/28.11.2018г. за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг, обявен със Заповед № РД-120/15.06.2018г 470.20 KB
ЗАПОВЕД РД–390/19.11.2018 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №01/24.07.2018 г. от проведена първа тръжна сесия за стопанската 2018/2019 г. 353.31 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2018/2019 317.90 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2018/2019 313.37 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2018-2019г - (втора тържна сесия) 537.00 KB
3аповед № РД-391/19.11.2018г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2018-2019 година. 508.49 KB
Протокол №1/09.10.2018г. от проведен търг за отдаване имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.14 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД 216/04.09.2018г. 568.80 KB
Заповед № РД-289/21.09.2018г. за прекратяване на търг по т.I от заповед № РД-62/11.04.2018г за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 269.04 KB
ЗАПОВЕД №РД-288/21.09.2018г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД-62/11.04.2018г 500.68 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 2018-2019 171.52 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 2018-2019 173.47 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2018-2019 734.66 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 513"

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа